İSL418


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İSL418 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere iletişim ile ilgili genel bilgi ve kavramlarının öğretilmek ve bu alanda bilimsel temeli oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İletişim ile ilgili genel bilgi ve kavramlarının öğretilmesi ve bu alanda bilimsel temelin oluşturulması konuları işlenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İletişim kavramı ve önemini kavrayabilme, 2- İletişim sürecinin nasıl geliştiği ve iletişim süreci unsurlarının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabilme, 3- Çeşitli örgüt ve gruplarda iletişimin nasıl tanımlandığını anlayabilme ve karşılaştırabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişim kavramı,tanımı
2. Hafta İletişimin önemi
3. Hafta İletişimin fonksiyonları ve özellikleri
4. Hafta İletişimin sistematik yapısı
5. Hafta İletişim süreci ve unsurları
6. Hafta İletişim sınırları
7. Hafta İletişimde kişisel sınırlar ve önemi
8. Hafta İletişimde kişiliğin önemi
9. Hafta Çevresel ve sosyo-kültürel unsurların iletişimdeki önemi
10. Hafta İletişimde duygusal ilişkilerin rolü ve önemi
11. Hafta İletişimi engelleyen başlıca unsurlar
12. Hafta Çeşitli örgüt ve gruplarda iletişim
13. Hafta Etkin bir iletişim için dikkat edilecek unsurlar
14. Hafta Örgütlerde iletişimin iyileştirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tamer Koçel (2005), “İşletme Yönetciliği”, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş. Orhan Gökçe (2002), “İletişim Bilimine Giriş”, Turhan Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

3

 

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek