ULT205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LOJİSTİĞE GİRİŞ ULT205 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 40 82 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, önemi giderek artan lojistik konusunda öğrencide farkındalık yaratmak ve detaylı lojistik bilgileri için temel oluşturmaktır
Dersin İçeriği Bu derste, öğrencilere lojistiğin malzeme yönetimi, ulaştırma yönetimi, depolama yönetimi, bakım yönetimi, entegre lojistik destek planlaması gibi temel alanlarında genel bilgiler verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Tedarik zinciri yönetimi içerisinde lojistik yönetimi; tedarik, üretim ve dağıtım lojistiği problemleri ve çözümlerini kavrayabilme, 2- Lojistiğin önemini kavrayabilmek ve lojistikle ilgili daha fazla detay çalışması yapabilecek alt yapıya sahip olma, 3- Tedarik zinciri problemlerini planlayabilme, çözümleyebilme ve yönetebilme, 4- Lojistik Sistem tasarımları yapabilmeye yönelik gerekli bilgiye sahip olma 5- İşletmelerin lojistik faaliyetlerine yönelik olay çözümlemeleri hazırlayabilme ve sunabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı
2. Hafta Küresel Lojistik ve Uluslararası Ekonomik Sistem
3. Hafta Tedarik Zinciri Yönetimi
4. Hafta Lojistikte Dış Kaynak (Outsourcing) Kullanımı
5. Hafta Envanter Yönetimi
6. Hafta Depolama ve Paketleme
7. Hafta Lojistik Hesaplamalar
8. Hafta Okumalar
9. Hafta Ulaştırma
10. Hafta Bakım
11. Hafta Bazı Küresel Aktörlerin Lojistik Eylemleri
12. Hafta Lojistik Köyler, Limanlar, Demiryolu Terminalleri ve Havaalanları
13. Hafta Gümrük ve Lojistik
14. Hafta Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, M. Hakan KESKİN, Nobel Yayın, 4.Baskı,Ankara, 2011. • Tedarik Zinciri Yönetimi, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Beta Yayınevi, 2.Baskı, 2013. • Stock, J.R., Lambert, M.D., Startegic Logistics Management, McGraw-Hill, Irwin, 2002. • Lambert M. Douglas, Stock R. James, Ellram M. Lisa, “Fundamentals of Logistics Management”, Irwin/McGrawHill Publishing, 1998. • CHRISTOPHER, M., “Logistics and Supply Chain Management”, Third edition, Prentice Hall, London, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek