ULT206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM EKONOMİSİ ULT206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bir kuruluşun amaç ve hedeflerine en etkin biçimde ulaşmasını sağlamak için, bilimsel karar verme araçlarının uygulanmasına yönelik kavram ve teknikleri en iyi biçimde kullanmak
Dersin İçeriği Burada iş kavramıyla, iki veya daha fazla tarafın karşılıklı etkileşim içinde oldukları durumlar anlatılmak istenmektedir. Dolayısıyla, iş kavramı burada firmalar yanında devlet ve STK faaliyetlerini de içermektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler, edindikleri bilgiler kapsamında yönetim ekonomisinin teorik ve pratik kazanımları ile ilgili çözüm önerileri üretme yönünde yetiler kazanacaklardır. 2. Öğrenciler, edindikleri bilgiler kapsamında reel süreçlerle ilgili model kurma yetisi kazanacaklardır. 3. Öğrenciler, ekonominin teorik kısmıyla, güncel ekonomik konuları arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanacak ve bu konularda analiz, sentez ve yorum yapabilme yetilerini geliştirmiş olacaklardır. 4. Öğrenciler, olayları ve olguları değerlendirebilmeyi, akademik düşünmeyi, iktisadi parametreler arasında ilişki kurabilmeyi, stratejik ve global bir bakış açısı edinebilmeyi ve bunları uygulama yeteneği kazanırlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, temel kavramlar ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2. Hafta Talep Kuramı
3. Hafta Talep Kuramı
4. Hafta Talep Esneklikleri
5. Hafta Talep Esneklikleri
6. Hafta Üretim Kuramı
7. Hafta Üretim Kuramı
8. Hafta Maliyet Kuramı
9. Hafta Maliyet Kuramı
10. Hafta Piyasa Yapıları ve Fiyatlandırma Kuramı
11. Hafta Piyasa Yapıları ve Fiyatlandırma Kuramı
12. Hafta Oyun Teorisi ve Stratejik Davranış
13. Hafta Oyun Teorisi ve Stratejik Davranış
14. Hafta Genel Değerlendirme Çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yönetim Ekonomisi, Ertuna, İ.Özer. Okan Üniversitesi Yayınları, 2009. Yönetsel Ekonomi, Karalar, Rıdvan. Ant Matbaacılık - Yayıncılık, 1996, Eskişehir. Managerial Economics & Business Strategy. Michael Baye, McGraw-Hill/Irwin, 2009. Managerial Economics, Keat, Paul G. ve Philip K.Y. Young, Prentice Hall, NJ., 2003
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

 

 

5

3

 

 

 

 

2

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek