ISL209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM İŞL209 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 - - - - 83 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel finans kavramlarını öğretmek, finans fonksiyonunun öteki fonksiyonlarla ilişkisi ve işletme yönetimindeki yeri ve önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, finans, finansman ,finansal analiz, finansal planlama, bütçe, risk-getiri, finansal kararlarda faiz faktörü ve varlık yönetimi kavramları açıklanmakta ve işletmenin finansal yönetiminde bu kavramların yeri gösterilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Finans ve finansal yönetimin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin finansal oranlarını hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Fon akım tablolarını hazırlayabilme, 5- Orta ve uzun vadeli finansal planlama ve sermaye bütçelemesi yapabilme, 6- Kar planlaması, çalışma kaldıracı ve finansal kaldıracın işletmelerde kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Finansal Yönetimin Tanımı ve Amacı
2. Hafta 02 Finans Bölümünün Örgütlenmesi
3. Hafta 03 Faiz Hesaplamaları
4. Hafta 04 Risk ve Beklenen Getiri
5. Hafta 05 Finansal Analizde Oranlar
6. Hafta 06 Finansal Analizde Fon Akım Tablosu
7. Hafta 07 Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler.
8. Hafta 08 Bütçeler
9. Hafta 09 Kar Planlaması ve Kontrol
10. Hafta 10 Çalışma Sermayesi Yönetimi
11. Hafta 11 Nakit Yönetimi
12. Hafta 12 Stokların Yönetimi
13. Hafta 13 Alacakların Yönetimi
14. Hafta 14 Sermaye Bütçelemesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr.Semih Büker, Prof.Dr.Rıza Aşıkoğlu, Prof.Dr. Güven Sevil, “Finansal Yönetim”, 7.Baskı, Ankara 2011. Diğer:Tüm finansal kaynak kitapları,gazeteler, dergiler, haberler ve internet siteleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

 

5

3

 

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ2

4

 

 

5

3

 

5

5

 

 

 

5

 

ÖÇ3

4

 

 

5

3

 

5

5

 

 

 

5

 

ÖÇ4

4

 

 

5

2

 

5

5

 

 

 

5

 

ÖÇ5

4

 

 

5

2

 

5

5

 

 

 

5

 

ÖÇ6

4

 

 

5

2

 

5

5

 

 

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek