ISL304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ II ISL304 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 14 70 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama plan ve stratejilerini geliştirme, uygulama ve kontrol etmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders tüm pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama ve rekabet stratejileri konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Pazarlama stratejileri konusunda teorik ve pratik analizler yapabilme 2- Rekabet stratejilerine hakim olma, 3- İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm geliştirebilme, 4- İşletmelerin yönetim ve faaliyet durumlarına göre uygun stratejileri belirleyebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fiyatlandırma
2. Hafta Dağıtım
3. Hafta Tutundurma
4. Hafta Tutundurma stratejileri
5. Hafta Hizmet pazarlaması
6. Hafta Uluslararası pazarlama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Rekabet stratejileri
9. Hafta Örnek olay ve proje sunumu
10. Hafta Örnek olay ve proje sunumu
11. Hafta Örnek olay ve proje sunumu
12. Hafta Örnek olay ve proje sunumu
13. Hafta Örnek olay ve proje sunumu
14. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ömer Baybars Tek,“Pazarlama İlkeleri,Global Yönetimsel Yaklaşım,Türkiye Uygulamaları, 8.Baskı”,İstanbul: Beta AŞ), 1999. Marketing Management (Kotler, Armstrong) Pazarlama Yönetimi (Çeşitli yazarlar)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

3

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

 

 

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek