ULT304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRKİYE EKONOMİSİ ULT304 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - - - - 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Mikro ve makroekonomi derslerini almış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin; Türkiye ekonomisini dünden bugüne tanıtmak ve bu doğrultuda Türkiye’nin ekonomik problemlerini analiz ettirebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisinin gelişme dönemleri ve Türkiye'nin güncel ekonomik sorunları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını anlayabilme 2. Türkiye ekonomisini diğer ülkelerle mukayese edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yıllarında Ekonomik Durum
2. Hafta Kurtuluş Savaşı'nın Finansmanı ve Lozan Antlaşmasının Getirdikleri
3. Hafta Atatürk Dönemi: Ulusal Ekonomiye Geçiş (1923-1930)
4. Hafta Atatürk Dönemi: Devletçilik, Planlı Sanayileşme (1930-1938)
5. Hafta Devletçiliğin Duraklama ve Gerileme Yılları (1939-1950)
6. Hafta Anti-Devletçi Neo-Liberal Dönem (1950-1960)
7. Hafta 1961 Anayasası, Planlı Kalkınma Dönemi ve DPT Doğuşu
8. Hafta Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları Dönemi (1963-1972)
9. Hafta Üçüncü (1973-1977) ve Dördüncü (1979-1783) Plan Dönemleri
10. Hafta Beşinci (1985-1989) ve Altıncı (1990-1994) Kalkınma Planları Dönemleri
11. Hafta Yedinci (1996-2000) ve Sekizinci (2001-2005) Kalkınma Planları Dönemleri
12. Hafta Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) Dönemi
13. Hafta Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi: Nüfus, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, Bankacılık, Turizm ve Dış
14. Hafta Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi: Nüfus, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, Bankacılık, Turizm ve Dış Ekonomik İlişkiler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar “Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2009)”, Erdinç Tokgöz. TCMB ve DPT raporları, TÜİK'in periyodik verileri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ2

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek