ULT317


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARETTE SATIŞ ve PAZARLAMA ULT317 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders pazarlamayla ilgili tüm konuları, uluslararası fırsatlar ve rekabet durumu açısından ele almayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlama, kültürel, politik, sosyal ve yasal çevre, uluslarararası pazarlara giriş fursatları, planlama ve pazara giriş planlaması, uluslararası dağıtım ve fiyatlandırma stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Öğrenciler uluslararası pazarların temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir. 2) Yeni pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi 3) Uluslararası pazarlardaki ana kısıtlılıkları belirleyebileceklerdir 4) Uluslararası pazarlarda tüketici davranışını tanımlayabileceklerdir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Pazarlamanın Kapsamı
2. Hafta Ekonomik çevre ve uluslararası ticaret
3. Hafta Uluslararası pazarlamada sosyal ve kültürel değerlendirmeler
4. Hafta Politik ve yasal çevrenin değerlendirilmesi
5. Hafta Uluslararası pazarlara giriş fırsatlarının değerlendirilmesi
6. Hafta Pazara giriş stratejilerinin yönetimi
7. Hafta Etnosentrizm
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Esas ülke etkisi
10. Hafta Tüketici düşmanlığı
11. Hafta Küresel doğan işletmeler
12. Hafta İşletmelerin uluslararasılaşma süreci
13. Hafta Uluslararası ticaret örgütleri ve birlikleri
14. Hafta Proje Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynaklar Czinkota, M. R., & Ronkainen, I. A. (2013). International marketing. Cengage Learning Philip, R. C., & John, L. G. (2017). International marketing. Mc Graw Hill India
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

3

5

3

   

4

  

3

3

ÖÇ2

5

 

3

5

4

   

4

  

2

4

ÖÇ3

5

 

3

5

3

   

4

  

3

4

ÖÇ4

5

 

3

5

4

   

4

  

2

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek