ULT326


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ULT326 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Derste, ekonomik sistemin büyüme stratejisinin araçlarından dış ticaret işlemlerinin amacı, belirlenen amaçlara ulaşmada kullanılan ticaret metodlarını araştırma, değerlendirme ve uygulamaya yönelik katılımcıların teorik ve pratik bilgi birikimlerinin arttırılması düşünülmektedir.
Dersin İçeriği Dış ticaret işlemlerinin gümrük mevzuatı ekseninde hedef kitleye aktarılmasına yönelik teorik ve deneye dayalı bir metodolojiyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Dış ticaret ve gümrük mevzuatının genel terminolojisine hakim olabilme 2-Tarife, kıymet, menşe, ile dış ticaret rejiminin ana hatlarını yorumlayabilme 3-Ekonomik etkili gümrük rejimlerinin irdeleme 4- Serbest bölgelerin işleyişi ile diğer mevzuat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavram ve Tanımlar (Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı)
2. Hafta Gümrük Rejimleri (Genel Açıklama)
3. Hafta Tarife, Kıymet, Menşe -1
4. Hafta Tarife, Kıymet, Menşe -2
5. Hafta Gümrükçe Onaylanmış İşlem Öncesi Faaliyetler: Özet Beyan, Varış Bildirimi, Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş, Gümrükçe Onaylanmış İşlem ya da Kullanım Belirleme, Geçici Depolama
6. Hafta Gümrükçe onaylanmış İşlem ve Kullanım: (Transit, serbest Dolaşıma Giriş, İhracat) - 1
7. Hafta Gümrükçe onaylanmış İşlem ve Kullanım: (Transit, serbest Dolaşıma Giriş, İhracat) - 2
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Antrepo Rejimi
10. Hafta Dahilde İşleme Rejimi
11. Hafta Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme
12. Hafta Serbest Bölgeler
13. Hafta Yeniden İhracat, İmha ve Terk ve Tasfiye İşlemleri
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

ÖÇ3

5

5

4

 

4

 

 

 

 

 

 

5

5

ÖÇ4

5

5

5

3

 

 

 

 

 

 

 

5

5

             

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek