HUK115


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ HUK115 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel hukuk bilgileri dersinde, öğrencilerin sosyal hayattan kaynaklanan çeşitli kurallardan farklı olarak hukuk kurallarının oluşumu ve temel işleyişini kavramaları amaçlanmaktadır. Çeşitli hukuki kavram ve terimler konusunda bilgilendirilen öğrencilerin hukukun sistem, kural ve niteliklerine dair farkındalık sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, hukukun somut yansımaları olan hukuki olaylar, işlemler ve fiiller üzerinde bilgi sahibi olan öğrencinin yorumlama ve mukayese etme yeteneğinin gelişmesi dersi bir diğer amacıdır.
Dersin İçeriği Temel hukuk bilgileri dersi, zoon politikon olan insanın soyal ortamda hayatını idame ettirebilmesi için çeşitli sosyal düzen kuraalrından farklı olarak oluşturulan hukuk kurallarını genel olarak mercek altına alır. Bu bağlamda dersin içeriği; ahlaki ve dini kaidelerden farklı olarak hukuk kurallarının neler olduğu ve işleyişine dair temel düzeyde bilgileri barındırmaktadır. Söz konusu bilgiler; pozitif hukuktaki ayrışmaların nasıl oluştuğunu, bu konudaki görüş ayrılıklarını içermektedir. Pozitif hukuktaki bölünmelere dair bilgiler kamu ve özel hukuk arasındaki farkların mukayese edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca; hukukun kaynakları, kanunlaştırma, hukuk sistemleri, kanunlaştırma gibi temel hukuk kavramlarının irdelenmesi, hukuki olayların, işlemlerin ve fiillerin yorumlanması açısından gereklidir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin temel hukuk alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Hukukun temel kavramları ve terimleri konusunda fikir yürütebilme, 2- Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı yapabilme, kamu ve özel hukukun dalları olan alanlara dair başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olma, 3- Hukuk kurallarının çeşitleri, yer ve zaman bakımından uygulanması ve yorumlanması konularında bilgi sahibi olma, 4- Adalet ve hak kavramlarını irdeleyebilme, 5- Hukukun tarihi gelişim sürecine dair farkındalık sahibi olarak, söz konusu süreçteki değişimleri daha iyi analiz edebilme 6- Mevcut hukuk sistemleri arasındaki ayrımlar üzerinde fikir yürütebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Beşeri davranış kuralları
2. Hafta Hukuk kuralları ve nitelikleri
3. Hafta Hukuk sistemleri
4. Hafta Hukukun şeklî kaynakları
5. Hafta Hukukun maddî kaynakları
6. Hafta Kamu hukuku - özel hukuk
7. Hafta Hukukun dalları
8. Hafta Yargı örgütü
9. Hafta Kanunlaştırma
10. Hafta Hukuk kurallarının yorumu
11. Hafta Müeyyide ve türleri
12. Hafta Hak kavramı
13. Hafta Kamu hakları - özel haklar
14. Hafta Hukuki olaylar, hukuki işlemler, hukuki fiiller
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Yayınları, 5. baskı, Bursa, 2008. - A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 29. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

5

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

3

4

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

3

4

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

3

4

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ6

 

5

 

3

4

 

 

 

 

3

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek