ULT309


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI LOJİSTİK ULT309 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Lojistiğin uluslararası boyutu hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği Lojistiğin uluslararası boyutunu veren bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası lojistik konusunda akademik bilgiyi kullanabilme 2. Uluslararsi kuresel lojistik konularinda uygulama yapabilme 3. Lojistik hesaplar yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş/Lojistiğin temel konuları
2. Hafta Küresel ekonomik sistem ve lojistik
3. Hafta Uluslararası tedarik zinciri yönetim pratikleri
4. Hafta Malzeme yönetiminin uluslararası boyutu
5. Hafta Dış kaynak kullanımının uluslararası boyutu
6. Hafta Uluslararası lojistik yönetimi
7. Hafta Uluslararası lojistik yönetimi
8. Hafta Küresel ulaştırma yönetimi
9. Hafta Küresel depolama pratikleri
10. Hafta Küresel bakım yönetimi
11. Hafta Lojistik hesaplamalar
12. Hafta Uluslararası ticaret evreninde küresel lojistik uygulamalar
13. Hafta Küresel lojistikte lojistik köyler/üsler/limanlar
14. Hafta Küresel lojistik pazarında Türkiye
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lojistik El Kitabı, Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

2

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

2

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

2

 

5

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek