ULT301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ULT301 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı bir sosyal bilim olarak iktisatın tarihi süreç içinde doğuşunu ve gelişimini incelemek ve aktarmaktır. İktisadi düşüncenin doğuşuna ve gelişimine yol açan ekonomik ve sosyal olayları analiz etmek, düşünsel gelişmeye katkıda bulunan düşünür ve iktisatçılar ile iktisat okullarının kullandıkları yöntemler ile yaptıkları katkıları anlamak ve öğrenmek ana amaçtır.
Dersin İçeriği İktisadi düşüncenin tarihsel gelişimi, iktisadi düşünceye katkıda bulunan başlıca düşünür ve iktisatçılar ile merkantilizm, klasik ve neo-klasik okul ve marjinalizm gibi iktisat okulları ve kullandıkları analiz yöntemleri başlıca konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İktisat kuramlarını kavrayabilme 2. İktisat kuramlarının temel çıkış noktasını öğrenebilme 3. İktisat kuramlarının felsefesini tartışabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İktisadi düşüncenin doğuşu ve gelişimi
2. Hafta Modern Dönem Öncesinde iktisadi düşünce
3. Hafta Erken Modern Dönemde iktisadi düşünce: Merkantilizm ve Fizyokrasi ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
4. Hafta Modern Dönemde iktisadi düşünce: İktisat okulları dönemi
5. Hafta Politik İktisat Okulları: Klasik İktisat Okulu ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
6. Hafta Geleneksel-Ortodoks İktisat Okulları: Neo-klasik İktisat Okulu- Marjinalist Okul ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
7. Hafta Anglo-Amerikan Neo-klasik İktisat Okulları ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kıta-Avrupa Neo-klasik İktisat Okulları ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
10. Hafta Marksist İktisat Okulu ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
11. Hafta Keynesyen İktisat Okulu ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
12. Hafta Arz Yönlü İktisat ve Monetarist Okullar ve katkıda bulunan başlıca iktisatçılar.
13. Hafta Diğer İktisat Okulları: Heterodoks Okullar, Tematik Okullar
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Mehmet Tomanbay, İktisat Okulları ve Ünlü İktisatçılar, İmge Kitap Evi, Ankara, 2020 2. Henri Denis, Ekonomik Doktrinler Tarihi, Sosyal Yayınlar, 3. Basım, Ankara, 1997. 3. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009. 4. E. K. Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi, Çev. Müfit Günay, Dost Kitabevi, Ankara, 2005. 5. J. K. Galbraith, İktisat Tarihi, Çev. Müfit Günay, Dost Kitabevi, Ankara, 2004. 6. Helibroner L. Robert İktisadi Düşünürler: Büyük İktisadi Dünürlerin Yaşamları ve Fikirleri, Ankara, 2008 7. Vural Fuat Savaş, İktisatın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, İstanbul, 1997. 8. Ben Fine, Gerd Hardach, Dieter Karras, Sosyalist İktisadi Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Sabri Çaklı, İmge Kitabevi, Ankara, 1993. 9. Robert B. Ekelund, Jr. ve Robert F. Hebert, A History of Economic Theory and Method, McGraw Hill Publishing Company, Londra, 1990. 10. S.G. Medema ve W.J. Samuels, eds, The History of Economic Thought: A Reader, Routledge, Londra, 2003. 11. Anthony Brewer, Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey, Routledge, Londra, 1989. 12. Aydın Yalçın, İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, Ekonomik ve Sosyal Yayınlar, Ankara, 1976. 13. Vural Fuat Savaş, “Varsayalım ki” İktisat, Nobel Dağıtım, Ankara, 2007. 14. Douglas Dowd, Capitalism and Its Economics: A Critical History, Pluto Press, Londra, 2004. 15. Sencer Divitçioğlu, Değer ve Bölüşüm: Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1976.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 5

 

 

5

4

 

 

 

 

2

 

 

 4

ÖÇ2

 5 

 

 

5

4

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

 5 

 

 

5

4

 

 

 

 

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek