ULT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PARA VE BANKA ULT201 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 58 100 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders para, banka, kredi ve finansal kurumlara ait konuların öğretimine yöneliktir
Dersin İçeriği Öğrenciler para, banka ve mali kuruluşlarla ile ilgili konularda teorik, analitik ve pratik becerilerini arttirir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Para, para teorileri ve politikalarını açıklayabilme 2.Dünya bankacılık sistemindeki gelişmeleri tartışabilme 3. Merkez Bankası'nın işleyişini ve para politikalarını nasıl uyguladığını açıklayabilme 4. Aracı kurumların piyasadaki konumunu analiz edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Para, paranın doğuşu, tarihçesi, özellikleri, tanım ve fonksiyonları
2. Hafta Para politikalarının amaçları
3. Hafta Parasal sistemde meydana gelen değişiklikler
4. Hafta Dünya Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler
5. Hafta Mali sistemin özellikleri, para ve sermaye piyasaları
6. Hafta Para piyasası, para politikaları
7. Hafta Para piyasası, para politikaları
8. Hafta Döviz piyasaları ve türkiye uygulamaları
9. Hafta Merkez bankacılığı ve TCMB'nin yapısı
10. Hafta Türk bankacılık sektörünün yapısı, işleyiş ve sorunları
11. Hafta Fon yaratan ve yaratmayan aracı kurumlar
12. Hafta Faizsiz bankacılık, katılım bankacılığı ve özellikleri
13. Hafta Banka dışı finansal kurumlar
14. Hafta Banka dışı finansal kurumlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ilker Parasız, B44Para-Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi M. Günal, Para ve Banka ve Finansal Sistem, Yeni Dönem Yayınları , Ankara 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

4

 

3

 

4

 

 

 

2

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

3

 

4

 

 

 

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek