TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR101 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 28 56 - 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı -Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek -Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek -Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak -Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanabilme -Yazı dilinin özelliklerine, işleyiş ve kurallarına hâkim olarak yazabilme -Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme -Genel anlatım bozuklukların dikkat ederek dili kullanabilme -Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olma, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilme -Düşündüğünü, gözlem ve yaşantılarını yazabilme, üretme ve yorum getirme yeterliliği kazabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Türk Dili dersinin içeriği ve amaçları.
2. Hafta Dil: Dilin Ortaya Çıkışı/ Dilin Niteliği ve Özellikleri
3. Hafta Dil ve iletişim ilişkisi / Dil ve kültür ilişkisi / Dil ve düşünce ilişkisi
4. Hafta Dille ilgili diğer kavramlar: Konuşma dili-yazı dili-lehçe-ağız-argo
5. Hafta Other language-related concepts: Artificial language-specific language-measured language, etc.
6. Hafta Türkçenin Özellikleri: Yapısal/ Kaynaksal/ Sözdizimsel Özellikler
7. Hafta Türkçenin Yazım Özellikleri ve Noktalama İşaretleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dil Devrimi: Nedenleri ve Sonuçları
10. Hafta Dünya Dillerinin Sınıflandırılması/ Dil Aileleri
11. Hafta Türkçenin Bugünkü Durumu: Türkçede Yabancı Sözcükler
12. Hafta Dil Kullanımındaki Yanlışlar-1: Anlam Bakımından Yanlışlar
13. Hafta Dil Kullanımındaki Yanlışlar-2: Yapı Bakımından Yanlışlar
14. Hafta Anlatım Bozuklukları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek