PSI428


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Clinical Psychology II PSI428 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
10 90 20 10 130 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul PSI429 Selected Topics in Clinical Psychology I
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı PSI429 dersinde hazırlanmış araştırma önerisinin uygulamaya geçirilmesi, araştırmanın tamamlanarak yayına (sözel sunum, poster, makale vb.) hazır hale getirilmesi
Dersin İçeriği PSI429 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenciler çalışma grupları olarak, bir önceki dönemde geliştirmiş ve etik kurul başvurusunu yapmış oldukları araştırmayı yürütür. Bu süreçte öğrenciler bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hedef örnekleme ulaşır, veri toplar ve analizini yapar. Araştırma bulgularını, bir kongrede sunulacak veya yayınlanacak şekilde raporlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Araştırma ekibiyle işbirliği yapar, 2- Araştırmada veri toplama sürecini yürütür, 3- Toplanan verinin istatistik analizini yapar, 4- Araştırma bulgularını yorumlar, 5- Araştırma bulgularını literatürdeki bulgularla karşılaştırır, 6- Bilimsel araştırma etik ilkelerini benimser.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hatırlama 1: Araştırma yöntem ve teknikleri Hatırlama 2: Araştırma etiği
2. Hafta Araştırma önerilerinin gözden geçirilmesi Veri toplama sürecinin planlanması
3. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri toplama
4. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri toplama
5. Hafta Hatırlama 3: SPSS veri girişi
6. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri girişi
7. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri girişi
8. Hafta Hatırlama 4: SPSS veri analizi
9. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri analizi / bulguların yorumlanması
10. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri analizi / bulguların yorumlanması
11. Hafta Süreç takip toplantısı: Veri analizi / bulguların yorumlanması
12. Hafta Hatırlama 5: Bilimsel yazım kuralları ve yayın etiği
13. Hafta Sınıf sunumları
14. Hafta Sınıf sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İlgili literatür
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

1

4

5

5

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

5

5

1

5

5

5

5

ÖÇ3

3

1

3

1

1

4

5

5

1

5

1

1

4

ÖÇ4

4

1

4

3

3

4

5

5

4

4

1

3

3

ÖÇ5

4

4

5

3

4

4

5

4

5

3

1

1

3

ÖÇ6

1

1

2

1

1

1

5

5

1

2

3

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek