PSI428


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Clinical Psychology II PSİ428 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Ass. Prof. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için PSİ429 Klinik Psikolojide Seçme Konular I dersini almak ve en az BB ile geçmek zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik Psikoloji alanında yaygın olarak işlenen konulardan seçilen bir konunun ilgili olarak öğrencilerin araştırma fikirleri geliştirmesi ve araştırmayı gerçekleştirmeleri bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği PSİ429 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenci bir önceki dönemde geliştirmiş olduğu araştırma önerisini uygulamaya koyar: Araştırma modelini revize eder, denencelerini oluşturur, veri toplama araçlarını ve hedef popülasyonunu belirler ve veri toplayıp analiz ederek sonuç raporu hazırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Belirli bir konuya yönelik literatür takip edebilme becerisi 2- Literatürdeki araştırmaları, kıyaslama, değerlendirme, eleştirme becerisi 3- Araştırma tekniklerine yönelik edindikleri kazanımları Klinik Psikoloji alanında uygun bir konuyla ilişkilendirebilme, 4- Araştırma önerisi hazırlama ve araştırmayı tamamlama tecrübesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seçilen Klinik Psikoloji konusu üzerine geliştirlen modellerin tartışılması revize edilmesi
2. Hafta Seçilen Klinik Psikoloji konusu üzerine geliştirlen modellerin tartışılması revize edilmesi
3. Hafta Proje önerilerinin hazırlanması
4. Hafta Proje önerilerinin hazırlanması
5. Hafta Veri toplama
6. Hafta Veri toplama
7. Hafta Veri toplama
8. Hafta Veri analizi
9. Hafta Veri analizi
10. Hafta Veri analizi
11. Hafta Veri analizi
12. Hafta Sunumların hazırlanması ve sınıf sunumu
13. Hafta Sunumların hazırlanması ve sınıf sunumu
14. Hafta Sunumların hazırlanması ve sınıf sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 40
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İlgili literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

1

5

 

 

5

3

 

 

 

ÖÇ2

2

5

5

1

 

2

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

5

4

2

2

4

 

 

 

ÖÇ4

1

 

 

 

 

5

4

3

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek