SİBU109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM BİLİMİ SİBU109 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 40 82 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin yönetim bilimindeki teorileri benimsemelerini, bu konulardaki sorunları analiz edebilmeleri ve çözebilmelerini, özellikle kamu sektöründe yönetim alanındaki uygulamaları öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Ders yönetim bilimine ilişkin kamu ve özel sektörde teorik ve uygulamaya dönük bilgileri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Yönetim ve örgüt teorileri bilgisi edinmek 2) Kamu ve özel sektörde yönetim uygulamalarını anlamak 3) İş yaşamında yönetsel becerileri kullanabilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ve yönetim bilimi hakkında genel bilgiler
2. Hafta Yönetimin fonksiyonları, planlar ve planlama fonksiyonu
3. Hafta Örgüt, örgütlenme ve örgütleme kuramları
4. Hafta Yönetimde, yöneltme, etkileme ve motivasyon
5. Hafta Yönetimde eşgüdüm ve denetim
6. Hafta Bilimsel yönetim, yönetsel süreçler, bürokrasi, insan ilişkileri yaklaşımı, sistem yaklaşımı
7. Hafta Durumsallık yaklaşımı, kaynak bağımlılığı teorisi, işlem maliyeti teorisi, vekalet teorisi, örgütsel ekoloji teorisi.
8. Hafta Devlet, hükümet ve kamu yönetimi ilişkisi
9. Hafta Bürokrasi ve bürokrasi kuramları
10. Hafta Türk Kamu Yönetiminin yapısı ve işleyişi
11. Hafta İdarenin faaliyet alanı
12. Hafta Memurluk, kamu görevliliği ve kamu hizmeti
13. Hafta Demokratik yönetim sistemleri
14. Hafta Stratejik yönetim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali Öztekin (2012), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. Taylan Koç (2016), Yönetim Bilimi ve Türkiye’de Yönetsel Kurumlar, Karahan Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

5

5

   

4

            

ÖÇ 2

 

5

         

5

 

4

    

ÖÇ 3

 

5

         

5

 

5

    

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek