HUK210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI HUKUK II HUK210 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 92 134 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası siyasal ve hukuk sisteminin mevcut yapı ve ilkelerini, devletler ve örgütlerin birbirleri ile olan hukuki ilişkilerini uluslararası hukuk normları uygulamalarını gözeterek karşılaştırmalı analiz yolu ile inceleyebilmek.
Dersin İçeriği Uluslararası Hukuk II dersi; temel uluslararası hukuk normlarının dışında başta Deniz Hukuku kurallarını, Uluslararası hukukta kuvvet kullanma hallerini ve sonuçlarını, Silahlı çatışmalarda uygulanacak hukuk kurallarını ve uluslararası suçları yargılayan Uluslararası Ceza mahkemesinin statüsünü, Uluslararası hukukta devlet ve örgütlerin sorumluluklarını, Uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yolları ile uluslararası insan haklarının irdelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ders sonunda öğrencilere; 1-Deniz hukukunun ana bileşenleri ve sorunların çözümünde uygulanması, 2-Uluslararsı Hukukta kuvvet kullanma ve suçların yargılanması, 3- Uluslararası hukukta İnsan haklarının yeri ve belirlenmesi seviyeleri kazandırılmaktadır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Deniz Hukuku (Esas Hat, İç Sular, Karasuları)
2. Hafta Deniz Hukuku (Boğazlar, Bitişik Bölge, Münhasır Ekonomik Bölge, Kıta Sahanlığı)
3. Hafta Deniz Hukuku (Açık Deniz, Uluslararası Deniz Yatağı, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi)
4. Hafta Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma (Devletlerce Tek Taraflı Kuvvet Kullanma)
5. Hafta Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma (Kolektif Kuvvet Kullanma)
6. Hafta Silahlı Çatışmalar Hukuku
7. Hafta Uluslararası Ceza Hukuku
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu
10. Hafta Uluslararası Hukukta Örgütlerin Sorumluluğu
11. Hafta Uluslararası Hukukta Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Diplomatik Yollar)
12. Hafta Uluslararası Hukukta Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Hukuki Yollar)
13. Hafta Uluslararası Hukukta Uluslararası Mahkemeler
14. Hafta Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Yusuf AKSAR, Uluslararası Hukuk II, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015. Yardımcı Ders Kitabı: Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Diğer Kaynaklar: İlyas DOĞAN, Devletler Hukuku, Astana Yayınları, Ankara, 2016. Melda SUR, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayıncılık, İstanbul,2016. Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul,2016. İbrahim KAYA, Yücel ACER, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

2

5

 

5

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ2

4

3

5

 

5

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ3

5

4

5

 

5

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek