SİBU325


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI GÜVENLİK SİBU325 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 40 55 137 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Güvenlik çalışmalarının kapsam ve derinliğinin belli bir sistem içinde öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Kavramsal-teorik ve uygulama yönünden uluslararası güvenliğin küresel ve bölgesel boyutlarda analizi dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Güncel uluslararası güvenlik sorunlarının güvenlik teorileri ışığında yorumlanmasıdır. 2) Güncel uluslararası güvenlik sorunlarına güvenlik teorileri ışığında çözüm yolları önerilmesidir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Güvenliğin Kavramsal Analizi ve Güvenlik Felsefesi - Güvenlik Çalışmalarına Giriş
2. Hafta Güvenlik Çalışmalarına Giriş – Güvenlik Teorileri (Realist, Eleştirel, İnşacı Güvenlik Yaklaşımları)
3. Hafta Güvenlik Teorileri (Postmodern Güvenlik, Uluslararası Politik Sosyoloji, EBT, Yapısal Şiddet Teorisi)
4. Hafta Güvenlik Teorileri (Güv. Top., BGK, Dünya Güv., Oyun, Caydırıcılık Teorileri ve Güvenlik İkilemi)
5. Hafta Uluslararası Alanda Güvensizliğin Kaynakları (Uluslararası Sistem, Devletler ve Coğrafya)
6. Hafta Uluslararası Alanda Güncel Güvenlik Sorunları (Başarısız Devletler, Küresel Terör)
7. Hafta Uluslararası Alanda Güncel Güvenlik Sorunları (KBRN Slh. Yay., Yasadışı Göç ve Uluslararası Kaçakçılık)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bölgesel Çatışma Alanları ve Güvenlik Sorunları (Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya, Baltık Ülkeleri)
10. Hafta Bölgesel Çatışma Alanları ve Güvenlik Sorunları (Afrika, Güney Amerika)
11. Hafta Bölgesel Çatışma Alanları ve Güvenlik Sorunları (Güney Asya, Güneydoğu Asya / Asya-Pasifik)
12. Hafta Barış ve Çatışma Çözümü (Çatışma Çözümü Teorisi, Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden Entegrasyon)
13. Hafta Uluslararası Alanda Güvenlik Sorunlarının Çözüm Yöntemleri (Önleyici ve Baskılayıcı Çözümler)
14. Hafta Çalışma Gruplarının Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fikret BİRDİŞLİ, Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik : Kavram – Teori – Uygulama Seçkin Yayınları, Temmuz 2017 / 3. Baskı, 408 sf. (ASIL) ; Ken BOOTH, Dünya Güvenliği Kuramı, Küre Yayınları, 2012. (Yardımcı); Michael E. SMITH, Uluslararası Güvenlik, BB101 Yayınları, 2017. (Yardımcı).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

5

  

5

     

5

      

5

ÖÇ2

5

5

  

5

  

4

 

5

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek