SİBU431


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SİBU403 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dünyada en çok uygulanan hâkim siyasal sistemlerin yapı ve kurumlarının oluşumu ve birbirlerine olan etkilerini çeşitli kıstaslarla karşılaştırmalı analiz yolu ile inceleyebilmek.
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı siyasal sistemler dersi, Dünyada halen geçerli tüm siyasal sistemlerin özellikleri, siyasal sistemlerin güçlü ve zayıf noktaları, demokratik olan ve olmayan tarafları, ülkelerdeki siyasal kurumların oluşumlarının tarihsel ve politik sebepleri, siyasal kültürlerin birbirlerinden olan farklılıkları, ülkelerin siyasal sistemlerini detaylı olarak analizi çerçevesinde belirlenecek inceleme kıstasları ile karşılaştırılmalı irdelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ders sonunda öğrencilere; 1- Hâkim siyasal sistemleri ana esasları ile anlaması, 2- Siyasal sitemlerin içeriğini kurumsal ve yapısal şekilde çözümlemesi, 3- Farklı siyasal sistemleri karşılaştırabilmesi kazandırılmaktadır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal Rejim ve Sistemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması
2. Hafta Demokratik Siyasal Sistemlerin Özellikleri
3. Hafta Demokratik Olmayan Siyasal Sistemlerin Özellikleri
4. Hafta Parlamenter Sistem: İngiltere’nin Siyasal Sisteminin İncelenmesi
5. Hafta Başkanlık sistemi: ABD’nin Siyasal Sisteminin İncelenmesi
6. Hafta Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa’nın Siyasal Sisteminin İncelemesi
7. Hafta Federal Almanya’nın Siyasal Sisteminin İncelemesi
8. Hafta Latin Amerika: Brezilya, Arjantin,
9. Hafta Uzakdoğu Asya: Çin, Japonya, Güney Kore
10. Hafta Orta Doğu: İran, Suudi Arabistan, Irak
11. Hafta Orta Asya: Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan
12. Hafta Kafkasya: Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan
13. Hafta Güney Asya: Pakistan, Hindistan, Bangladeş
14. Hafta Afrika: Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Michael G. ROSKIN, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2013. Yardımcı Ders Kitabı: Bekir PARLAK, Cantürk CANER, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yy, İstanbul, 2009. Diğer Kaynaklar: Cem EROĞUL, Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj Yayınları, Ankara, 2012. Burhan AYKAÇ, Şenol DURGUN (Ed.),Çağdaş Siyasal Sistemler, Binyıl Yayıncılık, Ankara,2012. Koray KARASU(Ed.),Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi, Ankara, 2013.Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, İmaj Yayınları, Ankara, 2012.Atilla YAYLA, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Liberte Yy. Ankara, 2014.Haluk ALKAN, Karşılaştırmalı Siyaset, Açılım Yy, İstanbul, 2013. Esat ÇAM, Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yy. İstanbul, 2001.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

525 53    2      5

ÖÇ2

4

35 53    3      5

ÖÇ3

5

45 53    4      5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek