SİBU302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÜNYA POLİTİKASINDA RUSYA VE ORTA ASYA SİBU302 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası bir güç olan Rusya Federasyonunun günümüz uluslararası ilişkilerinde aktörlük rolünün irdelenmesi, soğuk savaş dönemi rolüyle kıyaslanması, Orta Asya ile ilişkileri ve Orta Asya’nın uluslararası politikadaki politik, ekonomik, stratejik ve enerji konularındaki yeri işlenmektedir.
Dersin İçeriği Dünya Politikasında Rusya ve Orta Asya
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Türkiye’nin Denizden komşusu olan Rusya Federasyonunu bölgesel ve küresel politikalarını öğrenmeleri, 2- Rusya Federasyonunun eski sömürgesi Orta Asya ülkeleriyle olan yeni ilişkilerini ve Türklerin tarihsel bağı bulunduğu Orta Asya ülkeleri hakkında bilgi edinmeleri 3- Orta Asya ülkelerinin uluslararası ilişkilerdeki yerinin tanımlamaları
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Rusya Federasyonunun Tarihsel arka planı - I
2. Hafta Rusya Federasyonunun Tarihsel arka planı - II
3. Hafta Rusya Federasyonun Genel dış politikası
4. Hafta Rusya Federasyonunun eski sömürgelerine yönelik politikası
5. Hafta Rusya Federasyonunun Orta Asya politikası
6. Hafta Rusya Federasyonunun Askeri yeterliliği
7. Hafta Rusya Federasyonunun ekonomik ve teknolojik yeterliliği
8. Hafta Orta Asya ülkelerinin irdelenmesi – I
9. Hafta Orta Asya ülkelerinin irdelenmesi - II
10. Hafta Petrol ve gazın bölge politikalarına etkisi ve rolü - I
11. Hafta Petrol ve gazın bölge politikalarına etkisi ve rolü - II
12. Hafta Bölgedeki diğer aktörlerin politikaları: Çin, Türkiye, İran - I
13. Hafta Bölgedeki diğer aktörlerin politikaları: Çin, Türkiye, İran - II
14. Hafta Bölge için geleceğe yönelik projeksiyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Boris Kagarlitsky, Çevrenin İmparatorluğu: Rusya ve Dünya Sistemi, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007. * Nicholas V. Riasanovsky & Mark D. Steinberg, Rusya Tarihi: Başlangıçtan Günümüze, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2016. * Yelda Demirağ & Cem Karadeli, Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, Ankara: Palme Yayınları, 2006. * Mustafa Aydın, Küresel Politikada Orta Asya, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

4

   

5

            

2

ÖÇ2

4

3

4

 

5

            

3

ÖÇ3

 

4

  

3

  

4

  

4

      

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek