SİBU323


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER SİBU323 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 40 45 127 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin siyasi, askeri, iktisadi, insani amaçlı uluslararası örgütlerin işlevleri, amaçları, dünya siyaset ve ekonomisine katkı ve etkileri üzerinde bilgi sahibi olmaları ve bu örgütlerin hayatımızdaki yerini kavramaları.
Dersin İçeriği Uluslararası Örgütler dersi, Uluslararası İlişkilerde ve Küreselleşmede artık son derece önemli bir rol oynamaya başlayan uluslararası örgütler ile hükümetdışı örgütleri inceler. Bu örgütlerin örgütlenme türleri, ellerindeki güç, birbirleri ve bunlar ile devletler arasındaki ilişkiler açısından analizleri yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencilerin; 1- Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgilerini geliştirmeleri 2- Küresel dünyada örgütlerin etkisini kavramaları 3- Ek olarak, mesleki İngilizce hakimiyetlerinin artması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve günümüzde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Sistem
2. Hafta Uluslararası Örgütler ve çeşitleri ile tanımları; uluslararası sistemde çatışma ve anarşik ortamda işbirliği
3. Hafta Uluslararası Örgütlerin tanımı, özellikleri ve işlevleri
4. Hafta Uluslararası Örgütlerin Türleri
5. Hafta Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması - 1: Coğrafi Örgütler, İşleve Göre Örgütler
6. Hafta Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması – 2: Uygulama Alanına Göre ve Yetkiye Göre Örgütler
7. Hafta Devletlerarası örgütlere üyelik
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşu, tarihi gelişimi; BM Genel Kurulu
10. Hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, UNICEF, UNESCO, WHO
11. Hafta Güvenlik Yapılanmaları ve NATO
12. Hafta Bölgesel Entegrasyon ve Avrupa Birliği ve Organları
13. Hafta Ekonomide işbirliği ve IMF Dünya Bankası (IBRD) ve bölgesel gelişim örgütleri
14. Hafta Uluslararası Yönetim ve Yönetişim ve Uluslararası Toplumun dönüşümü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çağıran, Mehmet Emin, Uluslararası Örgütler, 2. Baskı Turhan, Ankara: 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

5

4

 

5

     

5

      

5

ÖÇ2

5

5

5

 

5

 

5

4

 

5

5

      

5

ÖÇ3

5

 

5

   

5

 

5

 

5

    

5

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek