SİBU314


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM SİBU314 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin terörizm ile uluslararası ilişkiler arasındaki bağı görmelerini sağlamak; bu suretle, konuya gerçekçi yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Uluslararası ilişkiler ile terörizm arasındaki ilişki yeni ortaya çıkmış bir ilişki değildir. Politikanın kıt kaynaklar üzerine kurulu tanımı hatırlandığında, uluslararası ilişkiler ile terörizm arasındaki bağ daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü terörizm, her dönemde, maliyeti oldukça düşük bir dış politika aracı olarak görülmüş ve kullanılmıştır. Ders, bazı teorik gereklere değinerek, örnek alınmış bazı örgütler üzerinden konuya açıklık getirmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Uluslararası terörizmi, perde gerisi ile birlikte görebilmeleri 2- Uluslararası hukukun ve uluslararası politikanın, iç hukuktan ve iç politikadan farklı olduğunu görebilmeleri/anlayabilmeleri 3- Uluslararası ilişkilerin gerçek yüzünü görebilmeleri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sınırlı Kaynaklarla Yönetim Gerçeği ve Uluslararası İlişkiler
2. Hafta Terörizmi Tanımlama çabaları, Terörizmin Güncel Niteliği/Boyutu
3. Hafta Güncel Boyutu ile Genel Olarak Terörizmin Stratejisi ve Terörizm Tiplemeleri
4. Hafta Terörizmle Mücadeleye İlişkin Uluslararası Siyasal ve Hukuksal Düzenlemeler-I
5. Hafta Terörizmle Mücadeleye İlişkin Uluslararası Siyasal ve Hukuksal Düzenlemeler-II
6. Hafta Küreselleşme, Küreselleşme-Terörizm İlişkisi ve Bu Bağlamda 11 Eylül Olayı
7. Hafta Uluslararası Politikanın Yönü ve Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Tezi
8. Hafta “İslami Terörizm” Nitelemesi
9. Hafta “Taş Atan Çocuklar”, “İntifada” ve “Sivil İtaatsizlik”
10. Hafta Dünyadan Terörist Örgüt Örmekleri
11. Hafta IRA, ETA, FLNC
12. Hafta Osmanlı Devletinin 19. Yüzyıldan İtibaren Yaşadığı İsyan ve Ayaklanmalara Bakış
13. Hafta Milli Mücadele Yıllarında ve Cumhuriyet’in İlanında Sonraki Yıllarda Yaşanmış İsyan ve Ayaklanmalara Bakış
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünal Acar, A’dan Z’ye Terörizm, İstanbul, Kripto Yayınları, 2012. Eric J. Hobsbawm, Çev. O. Akınhay, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, İstanbul, Agore Kitaplığı, 2008. Doç. Dr. Hayati Hazır, Siyasal Şiddet ve Terörizm, Ankara, Nobel Yayınları, 2001. Emre Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, İstanbul, Derin Yayınları, 2011. Doç. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Uluslararası Terörizm, Ankara, Nobel Yayınları, 2008. Naom Chomsky, Çev.T. Cevdet, Terörizm Kültürü, İstanbul, Pınar Yayınları, 2002. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye, Kuzey Irak ve PKK: Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi, Ankara, ASAM Yayınları, 1999. Nihat Ali Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi): Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, Ankara, ASAM Yayınları, 1998. Doç. Dr. Ümit Özdağ-Doç. Dr. Osman Metin Öztürk, Terörizm İncelemeleri, Ankara, ASAM Yayınları, 1999. Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, Uluslararası Terörizm ve Dış Politika, Ankara, Biltek Yayınları, 2002.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

 

4

 

4

    

2

5

       

ÖÇ2

4

  

4

5

     

3

      

4

ÖÇ3

5

 

3

 

3

 

3

4

4

        

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek