SİBU430


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER SİBU430 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14 42 56 1 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere belirli bir alanda literatür araştırması ile konu hakkında bilgi toplama, değerlendirme ve bu bilgilerin bir rapor haline getirilmesi becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Lisans eğitim sürecinde işlenen konu ve sorunların bir öğretim elemanının denetiminde daha detaylı olarak çalışılmasını, bunu da literatür çalışması, derleme ve sunmayı kapsayan faaliyetler bu dersin içeriğidir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İncelenen konu ile ilgili kuramsal ve güncel çalışmaları kapsayan bir literatür çalışması yapabilme 2- Elde edilen bilgilerin sentezlenmesi, değerlendirilmesi ve bilgilerin bir rapor haline getirilmesi 3- Eleştirel bir bakış getirilmesi 4- Yapılan çalışmanın sunulması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma projesi hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Araştırma yöntemlerinin anlatılması 1
3. Hafta Araştırma yöntemlerinin anlatılması 2
4. Hafta Araştırma proje konularının belirlenmesi
5. Hafta Proje yazım kurallarının anlatılması 1
6. Hafta Proje yazım kurallarının anlatılması 2
7. Hafta Sunum tekniklerinin anlatılması
8. Hafta Saha çalışması
9. Hafta Saha çalışması
10. Hafta Saha çalışması
11. Hafta Saha çalışması
12. Hafta Saha çalışması
13. Hafta Saha çalışması
14. Hafta Araştırma projesinin teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 40
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

4

4

  

5

    

4

      

5

ÖÇ2

      

5

5

 

4

5

 

5

 

5

5

5

 

ÖÇ3

      

4

5

 

5

4

       

ÖÇ4

        

5

  

5

 

5

4

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek