SİBU211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ SİBU211 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm öğrencilerinin Uluslararası İlişkilere teorik bakış açılarıyla aşina hale gelmesi; bu sayede disiplinle ilgili tüm diğer derslerinde işlerine yarayacak bir teorik yardım unsuru oluşturabilmeleri; ve, disipline farklı yaklaşımların sağlıklı değerlendirilebilmesinin sağlanması dersin amaçlarıdır.
Dersin İçeriği Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinine farklı teorik yaklaşımları, bu yaklaşımların düşünce ve siyasi hareket üzerindeki etkilerini, her bir temel teorinin gelişimini inceler. Uluslararası İlişkilere bakışta çatışma odaklı, işbirliği odaklı, gündem odaklı teorik yaklaşımları değerlendirir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Uluslararası İlişkilerde farklı teorik grupların içerik ve düşünce biçimlerine yakınlaşma 2- Güncel ve yakın tarihte yer alan olayların analizinin bilimsel bakış açısıyla yapılabilmesi 3- Böylece öğrencilerin gelecek ders ve çalışmalarında bir temel oluşturulabilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Neden Teori Okunur / Çalışılır?
2. Hafta Araştırma Seviyeleri
3. Hafta Uluslararası İlişkilerde Ayrıştırıcı ve Birleştirici (Fikrî) Güçler
4. Hafta Uluslararası İlişkilerde Beş Temel Tartışma
5. Hafta Rasyonel Seçim ve Rasyonel Aktörler
6. Hafta Klasik Realizm
7. Hafta Neoklasik Realizm
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Neorealizm ve Klasik Liberalizm (İdealizm)
10. Hafta Neoklasik Liberalizm ve Neoliberalizm
11. Hafta İngiliz Ekolü
12. Hafta Eleştirel Teoriler
13. Hafta İnşacılık (Konstrüktivizm) ve Neomarksist Teoriler
14. Hafta Feminizm, Postkolonyalizm, Barış ve Çatışma Çözümü Araştırmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 55
Diğer (%) 5
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burchill,Scott, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 4. Baskı, Küre Yayınları, İstanbul: 2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

4

5

 

5

 

5

  

5

5

      

5

ÖÇ2

 

5

5

 

5

    

5

5

 

5

   

5

5

ÖÇ3

5

   

5

 

5

 

5

 

5

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek