SİBU220


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II SİBU220 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Güz)
42 78 120 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı SPSS üzerinden veri girişi ve veri analizi.
Dersin İçeriği Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II dersinde öğrencilere SPSS kullanımı hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrencilerin veri üretme ve okumasını öğrenmeleri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Birinci dönemin özeti
2. Hafta Araştırma Etiği
3. Hafta Bilimsel Araştırma Sürecinin Aşamaları
4. Hafta Ölçek Çeşitleri ve Değişkenler
5. Hafta Betimleyici Analiz - Frekans Dağılımı ve Aritmetik Ortalama
6. Hafta Betimleyici Analiz - Mod ve Medyan
7. Hafta Fark Analizi-t Testi - ANOVA - MANOVA
8. Hafta Korelasyon Analizi
9. Hafta Regresyon Analizi
10. Hafta Örnek Ölçek Tasarımı
11. Hafta Örnek Ölçek Değişkenlerinin SPSS’te Tanımlanması
12. Hafta Veri toplanması
13. Hafta SPSS’de Veri Girişi ve Sonuçların Elde Edilmesi
14. Hafta Değerlendirme ve Sonuç Yazımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Karatan, H., (2017), Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik, Ankara: Ant Yay. - Bayram, N. (2017), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

5

4

 

 

 

5

5

 

5

 

5

 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek