SİBU303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DIŞ POLİTİKASI I SİBU303 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, Türk Dış Politikasının nasıl şekillendiği; nasıl ve hangi yollarla uygulanmaya konduğunun anlaşılmasını amaçlamaktadır. Günümüzün dış politika uygulamalarının karşılaştırmalı zaman dilimleri içinde analiz edilmesi ve önemli gelişme ve değişimlerin sebep ve oluşumlarının kavranmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders, Türk Dış Politikasını, tarihi geçmişini, çevre etkilerini ve dünya siyasi akımlarını ele alarak incelemekte ve günümüze kadar getirmektedir. Türk Dış Politikasının yapılanması, geçirdiği değişiklikler ve evreleri ele alınarak, bunların günümüze kadar uzanan etkileri araştırılıp, analiz edilmektedir. Bugün Türk Dış Politikasındaki uygulamaların ardında yatan motif veya kaygıların neler olduğu araştırılmakta ve daha başarılı ve gerçekçi bir dış politika için nelerin gerekli olduğu üstünde çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Türk Dış Politikasını etkileyen faktör ve gelişimleri tanımak ve tahlil etmek 2- Türk Dış Politikasının uygulanışında yumuşak ve sert güç kullanımını incelemek ve anlamak 3- Günümüzdeki oluşum ve krizleri analiz edip, en doğru dış politika tercihlerini seçebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Dış Politikasının temelleri
2. Hafta Temel çıkarlar ve ilkeler
3. Hafta Batılılaşma ve Modernleşme gayretleri
4. Hafta İmparatorluktan modern cumhuriyete geçiş
5. Hafta Batıyla entegrasyon ve işbirliği süreci ve problemleri
6. Hafta Güç dengesi politikası; tarafsızlık politikaları ve II. Dünya Savaşı
7. Hafta Atatürk dönemi dış politikası ve 1940’lara kadar uygulanan dış politika
8. Hafta İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı sonrası politikalar
9. Hafta Değişen global akımlar ve yeni siyasi oluşumlar
10. Hafta Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh ilkesi ve İki Kutuplu dünya politikası
11. Hafta ABD ve Batı devletleriyle yakınlaşma, Paktlar ve anlaşmalar Dönemi: Bağdat paktı, CENTO
12. Hafta NATO, ABD, Türkiye dış politikası ve Kore Savaşı
13. Hafta Türkiye’nin 1950-60 arası dış politkası: Orta Doğu ve Avrupa ilişkileri
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ramazan Gözen, Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayıncılık, Ankara, 2009. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitapevi, Ankara, 2000. Osman Özsoy, Türkiye’nin İmaj Sorunu, Alfa Yayınları, 1998.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

2

4

3

 

3

 

3

  

2

3

3

     

5

ÖÇ2

3

2

4

 

2

 

2

  

3

4

2

     

5

ÖÇ3

2

5

4

 

3

 

5

5

4

5

5

4

     

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek