SİBU208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II SİBU208 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 92 134 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Birinci dönem Siyasal Düşünçeler I in devamı olan bu dersin temel amacı 19. ve 20. yüzyıl siyasal felsefe akımlarını ve düşünçe eğilimlerini incelemektir. Dönem boyunca kapitalizm, hegemonya, iktidar , cinselliğin sorgulanması, özne ve aklın eleştirisi gibi konular ve bu alanlardaki kuramsal sorunlar tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Güz dönemi Siyasal Düşünceler Tarihi I dersinin devamı olup, bu derste 19. Ve 20. yy siyasal felsefe akımları ve düşünce eğilimleri incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin siyaset bilimi disiplinine dair elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Siyasi düşüncelerle güncel siyasal meseleleri bağlantılandırabilme. 2- Eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmesini sağlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin ve ders içeriğini tanıtılması
2. Hafta Immanuel Kant
3. Hafta Friedrich Hegel
4. Hafta Karl Marx
5. Hafta Faydacılık: Jeremy Bentham ve John Stuart Mill
6. Hafta Pierre Joseph Proudhon
7. Hafta Friedrich Nietzche
8. Hafta Max Weber
9. Hafta Antonio Gramsci
10. Hafta Louis Althusser
11. Hafta Simone de Beauvoir
12. Hafta Michel Foucault
13. Hafta Hannah Arendt
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Iain Hampster-Monk, Modern Siyasal Düşünçe Tarihi, İmge Kitabevi, 2004 2. Otrifried Höff, Felsefenin Kısa Tarihi, İnkilap Yayınevi, 2005. 3. Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009 4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tarih Felsefesi 1, İdea Yayınevi, 2011 5. Karl Marx, Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt 1, Yordam Kitap, 2011 6. Pierre Joseph Proudhon, Mülkiyet Nedir? Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2001 7. John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine Seçme Yazılar, Belge Yayınları, 2005 8. Friedrich Nietzche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Say Yayınları, 2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

4

5

1

  

3

5

3

4

 

4

      

3

ÖÇ2

      

5

5

4

2

4

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek