SİBU407


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR SİBU407 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Balkanları tanıyan bir öğrencinin, Balkanlarda yer alan siyasi gelşmeleri doğru analiz etmesi, aniden beliren siyasi veya sosyal sapmaların ne yönde gelişebileceğini analiz edebilmesi ve Türkiye’nin güvenliği açısından alınması icap eden tedbirleri doğru olarak tespit edebilme yeteneğinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Ders, Balkanlar yöresini, tarihi, coğrafi, siyasi ve sosyal boyutları ile öğrenciye tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin gayesi Balkanların Türkiye açısından önemi, Balkanlarda ki devletlerin genel yapısı, özellikleri, Türkiye ve birbirleri ile olan ilişkileri anlatmak ve analiz etmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Balkan devletlerinin konum ve işleyişini anlamak, analiz edebilmek; 2- Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri, güvenlik sorunlarını ve diğer sorunları tespit etmek ve analiz edebilmek yeteneğinin geliştirilmesi, 3- Günümüzün değişen global eğilimler ve bölgesel değişiklikler içinde Balkanların ve Türkiye’nin hangi istikamette gelişmesi gerektiğini analiz ve tespit etme kabiliyetinin geliştirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve bölgenin tanıtımı
2. Hafta Balkanlar yöresini, tarihi, coğrafi, siyasi ve sosyal boyutları ile tanıtmak
3. Hafta Türk Yunan ilişkileri - I: tarihi, gelişimi, problemleri
4. Hafta Türk Yunan ilişkileri - II: tarihi, gelişimi, problemleri
5. Hafta Kıbrıs olayları, Türk Barış Operasyonu ve Türk dış politikası ile Balkan politikalarına etkisi
6. Hafta Bulgaristan'ın tanıtımı, problemleri, işbirliği alanları. KEİB tanımı ve çalışması
7. Hafta Makedonya'nın yapısı, komşuları ile problemleri, Türkiye ile ilişkileri
8. Hafta Yugoslavya'nın konumu, tanıtımı, politik önemi ve tarihi gelişimi
9. Hafta Yugoslavya'nın politik etkileri: kuruluşu, yaşamı ve dağılması
10. Hafta Bosna-Hersek savaşı, Balkan mücadelesi, Yugoslavya'nın dağılması
11. Hafta Kosova, Karadağ ve Sırbıstan'ın politik varlıkları, problemleri, Balkan politikalarına katkıları
12. Hafta Kosova, Makedonya ve Arnavutluk bağlamında Arnavut politikaları ve gelişmeler
13. Hafta Romanya ve Moldovya’ya genel bir bakış
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ömer E. Lütem-Birgül Demirtaş Çoşkun,ed. Balkan Diplomasisi, ASAM Yayınları,Balkan araştırmaları Dizisi no:3, Ankara, 2001 - Hugh Poulton, Balkanlar: Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler. Sarmal Yayınevi, İstanbul , 1991. - Şükrü Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821-1993), Ümit Yayıncılık,Ankara, 1993. - Ahmet Zeki Bulunç,ed. Kıbrıs Görüşme Süreci, Tehditler ve KKTC Seçimleri, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını, 2009. - M. Tahir Hatipoğlu, Bosna’ya Farklı Bakış Selvi Yayınları, Ankara, 1996. - T.C.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütü Başkanığı, Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1985 - ATO ( Ticaret Odası), derleyen, Annan Planı ve Bilinmeyen Gerçekler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

 

3

  

5

     

2

      

5

ÖÇ2

 

4

3

 

5

 

2

  

3

3

      

5

ÖÇ3

    

5

 

4

3

2

5

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek