ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ING102 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin izlenebilmesi için orta derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders; okuma parçaları, durum yaratma, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla İngilizce Dil Becerilerinin genel olarak gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders, öğrencilerin ilgisini çekerek etkin dil öğrenimi içerisinde yer almasını sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Öğrenciler; Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma olan temel dil becerileriyle içli dışlı olurlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilein Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Öğrencilerin, temel günlük hayata dair konularda kendilerini konuşarak ifade edebilmesi. 2. Öğrencilerin, temel günlük hayata dair konularda yazarak da birbirleriyle irtibat kurması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Time and condition clauses with future reference - I
2. Hafta Time and condition clauses with future reference – II
3. Hafta Expressions of time and preference; want, expect, love, bear, etc.
4. Hafta Afterwards, after, until, as far as, etc; phrases with time
5. Hafta Forming the passive (Ödev konuları öğrencilere bildirilir.)
6. Hafta Reasons for using the passive; the agent
7. Hafta Causative get and have
8. Hafta Get and have got, compound nouns
9. Hafta Reported speech - I
10. Hafta Reported speech - II
11. Hafta -ing forms and infinitives after verbs and prepositions
12. Hafta -ed and –ing adjectives; say, tell ,talk, discuss, speak, etc.
13. Hafta Comperative and superlative adjectives, order of adjectives, compound adjectives
14. Hafta Comparisons, so and such; too, very, enough, quite, rather, etc.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

        

4

  

5

   

5

  

ÖÇ2

        

4

  

5

   

5

  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek