SİBU106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ SİBU106 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplini, tarihsel gelişimi ve kuramları hakkında bilgi sahibi olması, başta devlet ve uluslararası örgütler olmak üzere uluslararası ilişkiler aktörlerini tanıması, insan haklarının uluslararası ilişkilere etkisinin kavranması, uluslararası hukuk, dış politika analizi ve uluslararası çatışmaların çözümlenmesinin esaslarının, diplomasi ve uluslararası ekonominin öneminin öğretilmesi, Türkiye’nin komşuları ve uluslararası örgütlerle olan askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste; Uluslararası İlişkiler, Aktör, Devlet, Uluslararası İlişkilerin Diğer Öğeleri, Uluslararası İlişkilere Kuramsal Bakış, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Ekonomi Politik, Küreselleşme ve Dünya Sorunları konularını temel alan üniteler incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-) Uluslararası ilişkiler disiplini, tarihsel gelişimi ve kuramları ile aktörleri hakkında bilgi sahibi olur. 2-) Güç, güvenlik, savaş, ittifak ve işbirliği kavramlarını öğrenir ve uluslararası sistemdeki güç dengelerini analiz edebilir. 3-) Uluslararası örgütler ve uluslararası hukuk hakkında bilgi sahibi olur ve kapsamlı bir sistem analizi yapabilir. 4-) Uluslararası ekonomi-politik, küreselleşme ve dünya sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve yorum yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası İlişkiler Kavramı, Disiplini ve Dünya Politikasının Dönüşümü; 20. Yüzyılda ve Soğuk Savaş Sonrasında Uluslararası Siyaset
2. Hafta Kavramlar: Aktör, Devlet, Güç, Güvenlik, Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma
3. Hafta Kavramlar: Jeopolitik, İttifaklar, Savaş ve İşbirliği
4. Hafta Kavramlar: Dış Politika Analizi, Analiz Düzeyi Problemi ve Diplomasi
5. Hafta Uluslararası İlişkiler Teorileri: Realizm, Liberalizm, İnşacılık ve Normatif Teori
6. Hafta Uluslararası İlişkiler Teorileri: Eleştirel Teori, Postyapısalcılık, Oyun Kuramı ve Batı-Merkezli Olmayan Uluslararası İlişkiler Kuramı
7. Hafta Kimlik, Milliyetçilik, Etnik Çatışmalar, Demokrasi ve İnsan Hakları
8. Hafta Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Müdahale
9. Hafta Uluslararası Örgütler: BM
10. Hafta Uluslararası Örgütler: NATO ve AB
11. Hafta Küreselleşme ve Küresel Sorunlar: Azgelişmişlik ve Kalkınma, Çevre ve İklim Değişikliği
12. Hafta Başarısız Devletler, 11 Eylül Terör Eylemleri Sonrası Dünya, Arap Baharı ve Dünya Siyasetinde Afrika
13. Hafta Uluslararası Ekonomi-Politik, Enerji Konuları ve Çin’in Yükselişi
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Şaban Kardaş ve Ali Balcı (Ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş (İstanbul: Küre Yayınları, 2014) Martin Griffiths, Terry O’Callaghan ve Steven C. Roach, Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar (Ankara: Nobel Akademik Yayınları, 2013) Michael G. Roskin ve Nicholas O. Berry, Uluslararası İlişkiler-Uİ’nin Yeni Dünyası (Ankara: Adres Yayınları, 2014). Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler (Ankara: BB101 Yayınları, 2015). Parag Khanna, Yeni Dünya Düzeni (İstanbul: Pegasus Yayınları, 2011) Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak (İstanbul: Sümer Kitabevi, 2013). İhsan Dağı, Atila Eralp, Fuat Keyman, Necati Polat, Faruk Yalvaç, Nuri Yurdusev, Devlet, Sistem ve Kimlik (İstanbul: İletişim Yayınları, 1996). Atila Eralp (der.), Devlet ve Ötesi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ

1

5

3

4

  

2

3

   

3

 

2

    

5

ÖÇ

2

3

5

2

  

3

5

4

3

5

5

      

3

ÖÇ

3

      

3

4

5

3

4

4

      

ÖÇ

4

 

5

4

 

5

 

4

4

4

 

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek