HUK214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İDARE HUKUKU HUK214 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 92 134 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin, genel olarak Anglo Sakson ve Kıta Avrupa idari yönetim sistemlerinin işleyişine dair bilgilenmeleri ve söz konusu iki sistem arasında karşılaştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, özel olarak ise, Türkiye’nin idari teşkilatlanmasını özümseyebilmek ve bu konudaki mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmak da dersin bir diğer amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Temeli anayasada belirtilen, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu bağlamda idare hukuk kuralları, özel hukuk kurallarından farklı olarak idare organı ve fonksiyonu ile uygulanan birtakım kurallardan oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencilerin bu dersi başarıyla tamamlayabildikleri taktirde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Genel olarak idare hukuku ile doğrudan ya da ikinci dereceden ilintili akademik yayınları içselleştirebilme. 2- İdare hukukun temel ilkeleri üzerinde söz söyleyebilecek duruma gelme. 3- İdare hukukunun farklı alanlarında mevcut olan akademik yayınlardan araştırma yapabilme. 4- Türk idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar üzerinde bilgi sahibi olma. 5- Türk idare hukukuna ilişkin mevzuatı incelemek ve bu konuda tartışma yürütebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Egemenlik Kavramı
2. Hafta İdare İşlevinin Ayrılışı
3. Hafta İdarenin Faaliyetleri
4. Hafta Demokratik Kamu Düzeninin Korunması
5. Hafta Kamu Hizmetleri
6. Hafta İdarenin Yetkileri
7. Hafta Düzenleyici İdari İşlemler
8. Hafta Kamulaştırma
9. Hafta Devlet ve İdare
10. Hafta Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
11. Hafta Kamu Malları
12. Hafta İdarenin Sorumluluğu
13. Hafta İdarenin Denetimi
14. Hafta İdari Davalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Yayla, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayın, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

3

  

5

        

4

    

5

ÖÇ2

5

4

 

5

              

ÖÇ3

      

3

2

    

5

     

ÖÇ4

5

 

3

              

4

ÖÇ5

5

     

4

4

5

 

3

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek