SİBU101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I SİBU101 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 5 73 120 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı siyaset biliminin temel kuram ve kavramlarını tartışmak ve disiplinin önemli alanlarında temel bilgi edinimini sağlamaktır. Siyasete katılım ve siyasette değişim konularının özel olarak vurgulanacağı derste incelenecek temel kavramlar şunlardır: Otorite, iktidar, meşruiyet, devlet, ideoloji, liberalizm, komünizm, faşizm, emperyalizm, bağımlılık, modernleşme, demokrasi, siyasal partiler, seçim sistemleri, bürokrasi ve sivil toplum.
Dersin İçeriği Bu derste siyaset biliminin temel nosyonları dönem boyunca incelenecek ve tartışılacaktır. Bu bağlamda çağdaş siyasal akımların kullandıkları temel analitik aygıtların tarihsel ve eleştirel çözümlemeleri öğrencilere sunulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Siyaset Bilimi disiplinin temel kavramlarını anlamak ve tartışabilecek bilgiyi edinmek 2- Disiplinin önemli konu başlıkları olan sivil toplum, bürokrasi, ordu ve siyaset, milliyetçilik gibi konularda temel bilgi edinimini sağlamak 3- Siyaset Biliminin temel kavramları tanımaları ve disipliniyle bağını kuracak biçimde özümsemelerini sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin ve ders içeriğini tanıtılması
2. Hafta Siyasetin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
3. Hafta İktidar, Meşruluk ve Otorite Kavramlarının Tartışılması
4. Hafta Devlet
5. Hafta Siyasal Kültür
6. Hafta İdeoloji Nedir?
7. Hafta İdeolojiler: Milliyetçilik/Muhafazakarlık/Anarşizm/Feminizm
8. Hafta Siyasal Partiler
9. Hafta Baskı Grupları
10. Hafta Çoğulculuk
11. Hafta Elitizm
12. Hafta Siyasal Katılım Ve Kamuoyu
13. Hafta Siyasal Rejimler
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Münci Kapani; Politika Bilimine Giriş, A.Ü.H.F. Yayınları, No:431, Ankara, 1978. Gökhan Atılgan, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, Yordam Kitap, İstanbul, 2012. H.Birsen Örs, 19.Yüzyıldan 20. Yüzyıl’a Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der-Yayınları, İstanbul, 2005 Ersin Kalaycıoğlu; Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1984. Cemil Oktay; Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003. Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişim: Sosyolojik Bir Yaklaşım,İstanbul: Bilgi Üniversitesi. Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989. José Saramago, Görmek, Can Yayınları, İstanbul, 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

4

3

  

3

5

   

4

      

5

ÖÇ2

5

5

4

  

4

4

   

5

      

4

ÖÇ3

5

5

3

  

5

4

   

4

      

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek