SİBU215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I SİBU215 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 92 134 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I dersi lisans düzeyindeki öğrencilerin akademik metin yazmalarını kolaylaştırmak için gerekli akademik donanımı vermeyi amaçlamaktadır. Ders, öğrencilere genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel bilginin üretimi ve tüketimi konularında temel bilgi ve beceriler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Derste, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilimlerinde bilimsel yaklaşımın anlamı ve gereği, kavram ve kuramlar, literatürün kapsamı ve nasıl yararlanılacağı, bilimsel bilgi üretiminde etik, farklı yöntembilim yaklaşımları ve araştırma tasarımları ile araştırma sorununu belirlemekten başlayarak araştırma süreci ve uygulaması hakkında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilimlerinde bilimsel bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma etiği, araştırma sorununa uygun yöntemsel tasarımlar ve bunların uygulanışları, araştırma ile elde edilen yeni bilimsel bilgilerin literatüre kazandırılması ve mevcut araştırmalardan etkin biçimde yararlanma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu derste öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak donanımlar şunlardır: 1. En temel anlamda akademik soruların tasarlanması, 2. Literatür araştırması, akademik okuma yöntemleri, bölümleme, kaynak gösterme, 3. Varsayımlar ve hipotez üretmeden nitel ve nicel veri analizi ile öğrencilerin araştırma sürecinde ontoloji, epistemoloji ve metodoloji kavrayışının güçlendirilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Giriş
2. Hafta Yazmak ve Akademik Metin: Bilimsel Çalışma Nedir?
3. Hafta Araştırma Sorusu, Literatür Çalışması, Akademik Okuma
4. Hafta Bölümleme, Alıntı yapma, Dipnot, Kaynakça
5. Hafta Varsayım ve Hipotez Farkı
6. Hafta Nitel ve Nicel Veri Nedir?
7. Hafta Nitel ve Nicel Veri Analizi - I
8. Hafta Nitel ve Nicel Veri Analizi - II
9. Hafta Ontoloji ve Epistemoloji Nedir?
10. Hafta Metodoloji - I (Pozitivizm, Yorumsama, Realizm)
11. Hafta Metodoloji - II (Pozitivizm, Yorumsama, Realizm)
12. Hafta Makale, Rapor, Tez ve Akademik Kitap Yazma - I
13. Hafta Makale, Rapor, Tez ve Akademik Kitap Yazma - II
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Day, Robert A. (1996), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, (Çev. Gülay Aşkar Altay), Ankara: Tübitak Yayınları. - Sunar, İlkay (1979), Düşün ve Toplum. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

4

 

5

 

 

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

5

 

 

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek