SİBU307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ SİBU307 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin nasıl çalıştığını, faktör ve etkenlerin birbiri üstündeki etkilerini anlamak ve kullanmak
Dersin İçeriği Uluslararası ilişkilerde temel kavramları, aktörleri ve olayları tanımak ve sistemin işleyişini çeşitli açılardan anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Temel kavramları tanımak 2- Farklı analizleri yapabilmek 3- Uluslararası karmaşık ilişkileri analiz edebilmek 4- Objektif ve gerçekçi analizler yapabilme yeteneğini geliştirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası ilişkilerin Temel Kavramları: Politika, Devlet ve Egemenlik
2. Hafta Ulus ve Ulusçuluk ve Uluslararası politika ve Dış Politika
3. Hafta Aktör kavramı, temel aktörler, gruplar, uluslararası şirketler
4. Hafta Uluslararası politikada analiz düzeyi ve teori sorunları: Aktör, sistem, bölgesel ve fonksiyonel düzeyde çalışmalar
5. Hafta Teori sorunu ve ekoller: ampirik, normatif ve genel teoriler ve bunların uluslararası politikaya uygulanmaları
6. Hafta Uluslararası politika alanında ekoller: Diplomasi tarihi, idealist perspektif ve siyasal gerçekçilik
7. Hafta Davranışcı akımlar ve çoğulcu perspektif; yapısal ve radikal perspektifler; Kuzey-Güney diyoloğu, Merkez-çevre ilintileri
8. Hafta Uluslararası alanda yeni gelişmeler: Yeni Liberalizm, İdealizm, soğuk savaş sonrası yeni-gerçekçilik; uluslararası ilişkilerde sosyoloji, eleştirici yaklaşım, sol muhalefet, yeni marksizm, post modernizm
9. Hafta Uluslararası politikada GÜÇ kavramı, Güç’ün analizi, öğeleri, kapasitesi, etkileri, ölçümü
10. Hafta Uluslararası politikada KARAR ALMA mekanizması ve evreleri.: süreci, seçenekleri, kişiler, gruplar, etkiler, süreci etkileyen iç ve dış faktörler
11. Hafta Dış politika analizinde iç-dış politika ilişkisi, Bağıntı kavramı, Paradigmalar ve çeşitli perspektifler
12. Hafta Uluslararası politikada devletlerin dış politika stratejileri: tarafsızlık, izolasyonizm ve türleri, bağlantısızlık stratejisi, uygulanış tarzları ve etkileri
13. Hafta Devletlerin dış politika araçları: Diplomasi, Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar, propaganda, diplomatik önlemler, ekonomik etki araçları, finansal etki araçları, askeri etki yolları, savaş
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2005. Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Marmara Kitap Merkezi, Bursa, 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

4

  

2

           

5

ÖÇ2

3

4

3

  

1

5

4

3

5

5

      

5

ÖÇ3

4

5

5

 

4

 

4

3

1

4

3

      

5

ÖÇ4

2

3

1

 

2

 

3

4

 

2

3

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek