SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOS101 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 5 55 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyolojiye Giriş dersinin amacı sosyolojinin tanımı çercevesinde disiplinin sosyal bilimlerdeki önemini irdelemek, sosyolojinin temel kavramlarını anlamak ve güncel olayları ve toplumsal dönüşümleri bu kavramlar ışığında analiz edebilmektir. Bu dersin bir diğer hedefi de öğrencileri sosyal bilimlerde araştırma yapabilmelerini, başka bir deyişle toplumun bilimsel açıdan incelemelerini öğretmeyi amaçlamaktır.
Dersin İçeriği Filozofların ve sosyologların ifade ettiği sosyal düşünceler, sosyolojik araştırma ve yöntemleri, sosyal kurumlar hakkında bilgi, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Temel sosyolojik kavramları tanımak 2- Derste verilen bilgilerin ışığında sosyal olguları sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 3- Toplumsal, ve siyasal olguları ve olayları sosyolojik bakış açısıyla yorumlama yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak 4- Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş ve ders hakkında genel bilgiler
2. Hafta Sosyolojinin tanımı, tarihçesi, ve temel kuramlar
3. Hafta Sosyolojide Yöntem
4. Hafta Kültür ve Toplum
5. Hafta Birey ve Toplum
6. Hafta Toplum ve Aile
7. Hafta Toplumsallaşma ve Eğitim
8. Hafta Toplumsal Kurumlar
9. Hafta Toplumsal Değişim/Küreselleşme
10. Hafta Toplumsal Tabakalaşma
11. Hafta Toplumsal Eşitsizlikler: Toplumsal Cinsiyet
12. Hafta Kentleşme, Göç ve Toplumsal Yaşam
13. Hafta Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anthony Giddens, Sosyoloji: Kısa Eleştirel bir Giriş, Ankara:Phoenix Yayıncılık Anthony Giddens, Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, İstanbul: Say Yayınları Rob Stones, Sosyolojik Düşünçede İz Bırakanlar, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşünçenin Kısa Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Martin Starley, Sosyolojide Temel Fikirler, İstanbul: Sentez yayıncılık Zymunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Tom Bottomore – Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi C.Wright Mills, Sosyolojik İmgelem, İstanbul: Birey Yayıncılık İhsan Sezal (edit), Sosyolojiye Giriş, İstanbul: Beta Yayınları. Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşır, İstanbul: İletişim Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

2

  

4

5

   

4

      

5

ÖÇ2

3

5

4

  

3

5

4

3

4

5

      

3

ÖÇ3

4

5

3

  

4

5

3

4

5

4

      

4

ÖÇ4

3

5

5

  

4

5

  

4

5

      

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek