HUK118


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANAYASA HUKUKU HUK118 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
56 6 64 126 4 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Anayasa Hukukunun temel kavram ve kurumlarını anlayıp yorumlama bilgi ve becerilerini kazandırarak, bunları Türk Anayasa Hukukunun esasları bağlamında değerlendirerek, bu çerçevede anayasal sorunları ve gelişmeleri anlayıp değerlendirmeyi sağlamak.
Dersin İçeriği Anayasa Hukukunun gelişimi, önemli kavramları, temel esasları ve kurumlarının incelendiği hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Anayasa Hukukunun temel kavramlarını ve kurumlarını teoride ve uygulamada konumlandırabilmek 2- Anayasa Hukukunun tarihsel gelişimini yorumlayabilmek 3- Anayasa Hukukunun temel kavram ve kurumlarını farklı ülke sistemleri üzerinden karşılaştırabilmek 4- Türk Anayasa Hukuku’nun temel kurumlarını anlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Giriş, kitap önerileri, programın açıklanması - Anayasa Hukuku Nedir? - Kısa giriş ve temel kavramlara (İktidar, siyasi iktidar, devlet, meşruluk ve kanunilik) kısaca değinme
2. Hafta - Anayasa Hukukunun Genel Teorisi - Siyasi İktidar (Egemenliğe kısa değinme - daha sonra tekrar girilecek) - Siyasi iktidarın meşruluğu
3. Hafta - Devlet ve kökeni - Devletin unsurları
4. Hafta - Devletin unsuru olarak egemenlik - Devlet biçimleri
5. Hafta - Devletin biçimsel temeli: Anayasa - Anayasa kavramı - Anayasacılık hareketleri - Anayasa türleri
6. Hafta - Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi: - Asli ve tali kurucu iktidar
7. Hafta - Kanunların anayasaya uygunluğu denetimi -Anayasa Hukukunun temel kurumları
8. Hafta - Yönetilenler açısından; - Egemenliğin kullanım biçimleri ve demokrasi - Seçim - Seçim sistemleri
9. Hafta - Yönetenler açısından - Devletin temel organ ve fonksiyonları
10. Hafta - Siyasi Partiler
11. Hafta - Erkler: Yasama, Yürütme
12. Hafta - Erkler arası ilişkiler: Hükümet Sistemleri
13. Hafta -Anayasa Hukukunun kaynakları ve hukuk düzeninde kademelenme -Temel hak ve hürriyetler tanımlamak
14. Hafta -Türk Anayasa Hukuku’na Giriş ve Türk Anayasa Hukukunun bilgi kaynakları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, 2010. * İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, 2009. * Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, 2006. * Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 2006. * Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasa, 1996.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

4

5

 

2

     

5

     

5

ÖÇ2

3

4

5

5

 

2

     

5

     

5

ÖÇ3

4

5

4

5

 

3

     

3

     

5

ÖÇ4

3

4

5

5

 

2

     

5

     

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek