SİBU304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DIŞ POLİTİKASI II SİBU304 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Derste, Türk Dış Politikasının nasıl şekillendiği; nasıl ve hangi yollarla uygulanmaya konduğunun anlaşılması amaçlamaktadır. Türk Dış Politikasının onar yıllık zaman dilimleri içinde analiz edilmesi ve önemli gelişme ve değişimlerin sebep ve sonuçlarının analiz edilmesini hedeflemektedir
Dersin İçeriği Ders, Türk Dış Politikasını, 1950-60 döneminden itibaren uğradığı değişimi, çevre etkilerini ve dünya siyasi akımlarını ele alarak incelemektedir. Türk Dış Politikasının yapılanması, geçirdiği değişiklikler ve evreleri ele alınarak, bunların günümüze kadar uzanan etkileri araştırılıp, analiz edilmektedir. Bugün Türk Dış Politikasındaki uygulamaların neler olduğu araştırılmakta ve daha başarılı ve gerçekçi bir dış politika için gerekli olan faktörler üstünde durulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- 1960 sonrası Türk Dış Politikasını etkileyen faktör ve gelişimleri inceleyebilme 2- Türk Dış Politikasının uygulanışında özellikle 2000’li yıllardan sonra yumuşak güç kullanımını inceleyebilme ve anlama 3- Günümüzdeki bölge değişimleri içinde Türk Dış Politikasının nasıl şekillendiğini ve onu etkileyen faktörleri tespit edip, analiz etme yeteneğini kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1950 sonrası başlıca değişiklikler, iç politik gelişimlerin dış politikaya etkileri
2. Hafta 1960’lı yılların getirdikleri, Kıbrıs sorunu, bölgedeki değişikliklerin Türkiye’ye etkileri
3. Hafta 1970’li yılların değişiklikleri, ekonomik faktörlerin dış politikadaki etkileri
4. Hafta 1980’li yıllar, sivil idareye dönüş, Özallı yılların dış ilişkileri
5. Hafta Türkiye‘nin AB ilişkilerinin ivme kazanması, Karadeniz İşbirliği girişimi
6. Hafta Küreselleşmenin Türkiye politikalarına etkileri, Balkanlardaki gelişmeler
7. Hafta Balkanlarda Yugoslavya‘nın dağılışı, Bosna-Hersek savaşı ve Türkiye‘nin dış politikası
8. Hafta Sovyetler Birliğinin dağılışı ve Türkiye politikalarındaki değişimler, Gümrük Birliği içindeki Türkiye
9. Hafta ABD ile ilişkiler, 2001 New York olayları, Irak savaşı ve Türkiye’nin değişen tercihleri
10. Hafta Türkiye‘nin 2004 AB müzakerelerine başlaması ve Avrupa ilişkileri ve NATO içindeki faaliyetleri
11. Hafta Türkiye‘nin değişen Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya politikası
12. Hafta Türkiye’nin değişen Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikaları
13. Hafta Türkiye’nin dünyadaki yeni rolü, BM, GK, G20ler ve NATO içindeki durumu ve yeni rolü
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Ramazan Gözen, İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe, Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayıncılık, Ankara, 2009. - Yüksel İnan, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi. Turhan Kitapevi, Ankara, 1995. - Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, İstanbul, 200
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

4

 

5

       

3

       

ÖÇ2

4

5

3

 

5

    

4

4

       

ÖÇ3

 

4

3

 

2

 

3

4

5

5

       

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek