SİBU218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÜNYA SİYASETİNDE AVRUPA SİBU218 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 88 130 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, dünden bugüne küresel siyasetin nasıl biçimlendiğini, hangi düşünce akımlarından etkilendiğini ve bu süreçte Avrupa’nın oynadığı rolü; Avrupa’nın rolü ve gücünün coğrafya, hatta siyaset olmadığını, daha çok düşünce, kavram ve öngörülerine dayandığını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Avrupa’nın konumu ve kimliği üzerinden siyasi tarihi incelenmekte ve Avrupa’nın küresel siyasetinin şekillenmesindeki rolü değerlendirilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bu dersin hedefi, öğrencileri dünya siyasetinin yapılanması ve gelişiminde Avrupa’nın rolü; bu rolün ne zaman ve koşullarda güce dönüştüğü konusunda kapsamlı olarak bilgilendirmektir. 2. Üzerinde durulan bir başka konu da Türkiye’nin Avrupa sınırları ve kimliğindeki yeridir. Bu konuda Türkiye’yi özellikle Ermeni soykırımı iddialarıyla hedef alan ırkçı önyargıların tarihsel kökleri irdelenecek, tarihi, hukuki gerçeklerin bilgisiyle nasıl aşılacağı irdelenecektir. 3. Dersin kazanımları, öğrencilere internet üzerinden iletilecek ders notlarının başındaki “tartışma konuları” ile ilgili değerlendirmelerle ölçülecektir. 4. Dersin amaç ve hedeflerine ulaşmak için öğrencilerin sadece sınava çalışıp başarılı olmaları yeterli değildir. Dersin özenle takibi ve tartışmalara katılım önemlidir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Avrupa ve Türkiye (Avrupa’nın Sınırları, Kimliği ve Türkiye’nin Konumu)
2. Hafta Siyaset Düşüncesinde Avrupa’nın Rolü ve Etkisi (Antik Çağ; Ortaçağ)
3. Hafta Avrupa’nın Yükselişi (1648-1789-1919)
4. Hafta Avrupa’nın Katli: (İki Savaşı Arası: 1919-1944)
5. Hafta İki Kutuplu Dünya ve Avrupa: (Soğuk Savaş: 1945-1990)
6. Hafta Modern Dünya Sistemi (Immanuel Wallerstein)
7. Hafta Tek Kutuptan Çok Kutba (Yeni Oyuncular: ABD, Çin, Rusya, AB, İngiltere, Hindistan)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Avrupa’da Bölgecilik (Birleşmiş Avrupa; Roma Anlaşması; Maastricht Anlaşması; AB)
10. Hafta Transatlantik İlişkiler (ABD-AB İlişkileri; ABD ve Avrupa Güvenliği; Rusya, İran, Suriye-Irak ve Afganistan’da ABD-AB İlişkileri)
11. Hafta 21. Yüzyılda Avrupa’nın Güncel Sorunlar (Terör ve Küresel Güvenlik; Göç ve Çok Kültürlülük Tehlikesi; AB Genişlemesi ve Brexit; Avrupa ve Küresel Çevrecilik)
12. Hafta Türkiye: Kendisi Olarak bir Dünya
13. Hafta Ermeni Sorunu ve Avrupa
14. Hafta FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Luuk van Middelaar, Avrupa: Bir Geçiş Süreci (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014) 2. Fabrizino Tassinari, Avrupa Komşularından Neden Korkuyor? (İstanbul: İnkılâp, 2011) 3. Onur Bilge Kula, Avrupalılık Nedir? Türkiye Ne Kadar Avrupalıdır? (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015) 4. Uluç Gürkan, Ermeni Sorunu ’nu Anlamak (İstanbul: Destek Yayınları, 2011 5. Emma Mariot, Bir Nefeste Dünya Tarihi (İstanbul: Maya Kitap, 2014) 6. Güray Alpar, Stratejik Dünya Tarihi (İstanbul: Palet Yayınları, 2014) 7. J.M.Roberts, Kısa Dünya Tarihi (İstanbul: İnkılâp, 2014) 8. R.M.Palmer/Joel Colton/Loyd Kramer, A History of the Modern World (New York: Alfred A. Knopf, 2004) 9. Jeremy Black, Neden Savaşıyoruz (İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2005) 10. Nejat Eslen, Tarih Boyu Savaş ve Strateji (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2018) 11. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükselişi ve Görüşleri (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1990) 12. Theda Scokpol, Devletler ve ToplumsalDevrimler (Ankara: İmge Yayınları, 2011) 13. Ahmet Mumcu, Siyasal Tarihe Giriş (Ankara, Turhan Kitapevi, 1980) 14. Nil Türker Tekin, Çağdaş Dünya Tarihi 1789-1790 (İstanbul:Ege Yayınları, 2014) 15. Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl:1914-1991 Aşırılıklar Çağı (İstanbul: Everest Yayınları, 2008) 16. Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e (Ankara: İmge Yayınevi, 2017) 17. Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918-1994 (Ankara: İmge Yayınevi, 2018) 18. Howard M. Sachar, Avrupa’nın Katli (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015) 19. Martc Mazover, Dark Continent (London: Penguen Books, 1998) 20. Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi (İstanbul: Yarın Yayınları, 2010-1. Cilt, 2010-2. Cilt, 2011-3. Cilt, 2015-4. Cilt) 21. John Naisbitt &Patricia Aburdene, Megatrends 2000 (İstanbul: Form Yayınları, 1990) 22. Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga (İstanbul: Yetkin Yayınları, 1994) 23. Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan (İstanbul: Profil Yayınları, 2011) 24. Derleyenler; C. Bertram & A.Chitty, Tarihin Sonu mu? (Ankara: İmge Kitabevi, 2006) 25. Editör; Nathan Gardels, Yüzyılın Sonu (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998) 26. Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak (İstanbul: NTV Yayınları, 2007) 27. Samir Amin: Libersl Virüs (İstanbul, Yordam Kitap, 2014) 28. Eric Hobsbawm, The New Century (London: The Abacus Book, 2000) 29. Paul Kennedy, Preparing for the Twenty-First Century (Toronto: Harper Perennial, 1994 30. Karl Polanyı, Büyük Dönnüşüm (İstanbul: Gelişlim Yayınları, 2017) 31. Francis Fukuyama, Devlet İnşası (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005) 32. Thomas L. Friedman, The World is Flat (London: Penguen Books, 2006) 33. Amin Maallouf, Çivisi Çıkmış Dünya (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009) 34. Eric Hobsbawm, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008) 35. Derleyenler; K. Kasım & Z. A. Bakan, Uluslar arası Güvenlik Sorunları (Ankara: ASAM, 2004) 36. Uluç Gürkan, Ermeni Katliamı Yargılaması ve Karar / Malta 1919 - 1921 (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2015)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

 

4

5

 

5

            

4

ÖÇ2

      

5

5

 

4

4

       

ÖÇ3

        

5

     

5

   

ÖÇ4

 

5

    

5

5

5

 

4

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek