SİBU433


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ORTA DOĞU’DA TOPLUM VE SİYASET SİBU433 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 6 4 80 132 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste amaç; sınırları derste çizilmiş Orta Doğu bölgesine dahil ülkeleri tek tek ele alıp bunlar üzerinden Orta Doğu’nun güncel toplumsal ve siyasal yaşamı konusunda güncel ve genel çıkarsamalarda bulunmaktır.
Dersin İçeriği Orta Doğu, hem uluslararası politikada önemli bir coğrafyadır, hem de Türkiye’nin bir parçasını teşkil ettiği bir coğrafyadır. Orta Doğu’nun güncel toplumsal ve siyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olunması, güncel Orta Doğu olaylarının daha iyi (doğru) anlaşılmasına hizmet eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Güncel Orta Doğu olayları konusunda bilgi sahibi olabilme 2- Orta Doğu’nun güncel toplumsal ve siyasal yapısı ile güncel Orta Doğu olayları arasında bağ kurabilme 3- Bu suretle uluslararası politikaya ilişkin analiz yeteneği geliştirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Orta Doğu: Önemi ve Güncel jeopolitiği
2. Hafta Orta Doğu’nun Yakın Tarihine Bakış
3. Hafta Orta Doğu’da Öne Çıkan Sorunlar: Enerji, Silahlanma, Güvenlik ve Su
4. Hafta Körfez Ülkeleri (Kuveyt, Katar)-I ve Bu Ülkelerin Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yerleri
5. Hafta Körfez Ülkeleri (BAE ve Bahreyn)-II ve Bu Ülkelerin Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yerleri
6. Hafta Filistin ve Filistin‘in Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
7. Hafta Irak ve Irak’ın Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
8. Hafta Mısır ve Mısır’ın Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
9. Hafta Lübnan, Ürdün ve Bu ülkelerin Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yerleri
10. Hafta Suriye ve Suriye'nin Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
11. Hafta İsrail ve İsrail’in Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
12. Hafta Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
13. Hafta İran ve İran’ın Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yaşamındaki Yeri
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Cilt 1, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa, MKM Yayınları, 2012, 560 sayfa. Peter Mansfield, Çev. Ü. H. Yolsal, Ortadoğu Tarihi, İstanbul, Say Yayınları, 2012, 664 sayfa. Ülke bilgileri için, stratejik araştırma kurumlarının ve o ülkelerin resmi web sayfaları. Siyasi Tarih kitaplarının Orta Doğu bölümü. Stratejik araştırma kurumlarının Orta Doğu ülkeleri ile ilgili analiz ve değerlendirmeleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

   

4

            

2

ÖÇ2

 

5

4

 

4

  

3

3

 

5

      

5

ÖÇ3

 

5

    

3

5

5

4

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek