SİBU318


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET SİBU318 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramı üzerine farklı teorik yaklaşımlarla düşünmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini siyaset, medya, aile, kültür, edebiyat ve mekan gibi farklı toplumsal kurumlar ve alanlara referansla tartışmak, erkeklik ve kadınlık kurgularını analiz edebilmek.
Dersin İçeriği Ders siyasetin cinsiyetçi doğasının analizini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Siyasal fenomenleri anlama sürecinde cinsiyetin ve feminist yaklaşımların önemi üzerine derinlemesine düşünmek. 2. Cinsiyet ve siyaset çalışmalarındaki anahtar kavramları ve konuları açıklamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Dersin ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta Toplumsal Cinsiyeti Düşünmek: R.W.Cornell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Sylvia Walby, Patriyarka Kuramı, Judith Butler, Cinsiyet Belası.
3. Hafta Feminist Kuramlar: Liberal / Radikal / Marksist Feminizm Tartışmaları: Joan W.Scott, Feminist Tarihin Peşinde, bell hooks, Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika
4. Hafta Milliyetçilik Ekseninde Toplumsal Cinsiyetin İnşası: Nira Yuval-Davis, Cinsiyet ve Millet, Ayşegül Altınay, Vatan, Millet ve Kadınlar, Simten Coşar, Aylin Özman (eds), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet
5. Hafta Modernleşme Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; 75 Yılda Kadın ve Erkekler
6. Hafta Siyasetin Cinsiyet Halleri 1: Nil Mutluer (ed.) Cinsiyet Halleri, Aksu Bora ve Asena Gül (eds.)
7. Hafta Siyasetin Cinsiyet Halleri 2: Türkiye’de Kadın Hareketi Üzerine: 90’larda Türkiye’de Feminizm, Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, Serpil Çakır, Osmanlı’da Kadın Hareketi, Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine
8. Hafta Vatandaşlığın Toplumsal Cinsiyet Boyutu: Ezeli Eşitsizlik
9. Hafta Şiddetin Toplumsal Cinsiyeti: Betül Yarar, Şiddetin Cinsiyet Halleri
10. Hafta Toplumsal Cinsiyetleştirilmiş Medya: Kadın ve Erkek Kurgularının Medyada Temsili
11. Hafta “Akıllı Ol”: Erkekliğin Toplumsal İnşasını Düşünmek: Serpil Sancar, Erkeklik: İmkansız İktidar, Ailede, Piyasada, Sokakta Erkekler
12. Hafta Kadın Edebiyatı
13. Hafta Ötekileştirilen Kadın Olmak: Toz Bezi Filmi (Ahu Öztürk), Scrabble (Merve Gezen)
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Bora,A., Günel A., (2002). 90’larda Türkiye’de Feminizm, der. Bora,A., Günel A.,İstanbul: İletişim Yayınları.  2. Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Başak Ertür,  İstanbul: Metis Yayınları. 3. Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 4. Direk, Z. (2007). Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, der. Zeynep Direk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 5. Hooks, Bell (2012). Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika. İstanbul: Çitlembik Yayınları. 6. Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, İstanbul: Metis Yayınları. 7. Kandiyoti, D. ve Saktanber, A. (2003). Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayıncılık. 8. Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, İstanbul: Varlık Yayınları. 9. Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul:Metis Yayınları. 10. Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar,İstanbul: İletişim Yayınları. 11. Scott, J.W. (2013). Feminist Tarihin Peşinde. (A.Günaydın, A.Sönmez, D.Demirler,  F.Dinçer, Ö.Tümer, Ö.Aslan, Çev.). İstanbul: Bgst Yayınları. 12. Selek, P (2010). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları. 13. Parla, J. (1993). Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları. 14. Walby, S.(2016). Patriyarka Kavramı, İstanbul: Dipnot. 15. Goldman, E. (2006). Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, Agora Kitaplığı. 16. Altınay, A.(2000) ed. Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları 17. Coşar, S., Özman, A. (2015), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları. 18. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (1998), İstanbul: İş Bankası Yayınları 19. Çakır, S. (1996), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Kadın Araştırmaları 20. Yaraman, A. (2001), Resmi Tarihten Kadın Tarihine, İstanbul: Bağlam Yayınları 21. Durakbaşa, A. (2000), Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İstanbul: İletişim 22. Butler, J., Benhabib S., Fraser, N. ve Cornell, D (2008) Çatışan Feminizmler, İstanbul, Metis Yayınları 23. Foucault, M. (2003) Cinselliğin Tarihi 1,2,3, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. 24. Millet, K (2003) Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınları. 25. Tekeli, Ş. (1995) Kadın Bakış Açısı Açısından Kadınlar, İstanbul: İletişim.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

4

3

   

4

5

5

  

4

      

5

ÖÇ2

5

4

   

5

    

4

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek