HUK115


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ HUK115 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel hukuk bilgileri dersinde, öğrencilerin sosyal hayattan kaynaklanan çeşitli kurallardan farklı olarak hukuk kurallarının oluşumu ve temel işleyişini kavramaları amaçlanmaktadır. Çeşitli hukuki kavram ve terimler konusunda bilgilendirilen öğrencilerin hukukun sistem, kural ve niteliklerine dair farkındalık sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, hukukun somut yansımaları olan hukuki olaylar, işlemler ve fiiller üzerinde bilgi sahibi olan öğrencinin yorumlama ve mukayese etme yeteneğinin gelişmesi dersi bir diğer amacıdır.
Dersin İçeriği Temel hukuk bilgileri dersi, zoon politikon olan insanın soyal ortamda hayatını idame ettirebilmesi için çeşitli sosyal düzen kuraalrından farklı olarak oluşturulan hukuk kurallarını genel olarak mercek altına alır. Bu bağlamda dersin içeriği; ahlaki ve dini kaidelerden farklı olarak hukuk kurallarının neler olduğu ve işleyişine dair temel düzeyde bilgileri barındırmaktadır. Söz konusu bilgiler; pozitif hukuktaki ayrışmaların nasıl oluştuğunu, bu konudaki görüş ayrılıklarını içermektedir. Pozitif hukuktaki bölünmelere dair bilgiler kamu ve özel hukuk arasındaki farkların mukayese edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca; hukukun kaynakları, kanunlaştırma, hukuk sistemleri gibi temel hukuk kavramlarının irdelenmesi, hukuki olayların, işlemlerin ve fiillerin yorumlanması açısından gereklidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Hukukun temel kavramları ve terimleri konusunda fikir yürütebilir. 2- Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı yapar, kamu ve özel hukukun dalları olan alanalara dair başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olur. 3- Hukuk kurallarının çeşitleri, yer ve zaman bakımından uygulanması ve yorumlanması konularında bilgi sahibi olur. 4- Adalet ve hak kavramlarını irdeleyebilir hale gelir. 5- Hukukun tarihi gelişim sürecine dair farkındalık sahibi olur. Söz konusu süreçteki değişimleri daha iyi analiz edebilir hale gelir. 6- Mevcut hukuk sistemleri arasındaki ayrımlar üzerinde fikir yürütebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Beşeri davranış kuralları
2. Hafta Hukuk kuralları ve nitelikleri
3. Hafta Hukuk sistemleri
4. Hafta Hukukun şeklî kaynakları
5. Hafta Hukukun maddî kaynakları
6. Hafta Kamu hukuku - özel hukuk
7. Hafta Hukukun dalları
8. Hafta Yargı örgütü
9. Hafta Kanunlaştırma
10. Hafta Hukuk kurallarının yorumu
11. Hafta Müeyyide ve türleri
12. Hafta Hak kavramı
13. Hafta Kamu hakları - özel haklar
14. Hafta Hukuki olaylar, hukuki işlemler, hukuki fiiller
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Yayınları, 5. baskı, Bursa, 2008. A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 29. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

4

 

3

5

 

3

     

2

     

5

ÖÇ2

3

2

4

5

 

3

     

3

     

5

ÖÇ3

3

 

4

5

 

2

     

4

     

5

ÖÇ4

5

4

2

5

 

4

     

3

     

5

ÖÇ5

4

5

3

5

 

3

     

2

     

5

ÖÇ6

3

4

5

5

 

2

     

4

     

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek