SİBU315


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI SİBU315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 81 123 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Global açıdan enerji, çevre ve iklim değişikliği ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve teknolojik etkilerinin bugünkü durumu ile bunun geleceğine ilişkin vizyon oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği OECD-IEA bakışı doğrultusunda sürdürülebilirlik açısından enerji, çevre ve iklim değişikliği ilişkileri, 2030 ve ötesine uzanan senaryolara dayalı olarak analiz edilmektedir. Dünya enerji kaynaklarının varlıkları, değerlendirme teknolojileri ve artan enerji kullanımının çevresel etkileri açıklanmaktadır. Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji sistemleri çevre açısından değerlendirilmektedir. Global, coğrafi bölgesel, uluslararası işbirliği grupları bazında enerji tüketimlerinin bugünkü durumu ve uzun dönem enerji talepleri ile dünyanın az gelişmiş yerlerindeki enerji yoksulluğu tartışılmaktadır. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Çin’in enerji politikaları ile bu politikaların dünyaya etkileri üzerinde durulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1- Küresel çevre ve enerji sorunlarına dair temel teorik ve kavramsal çerçeveyi kavrar, 2- Global çevre ve enerji sorunlarının çözümüyle ilgili politikalar ile siyasi ve ekonomik araçlar hakkında donanıma sahip olur, 3- Global enerji ve çevre stratejileri ve siyasetine ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapma yeteneğine sahip olur, 4- Geleceğe ilişkin sağlıklı politikalar oluşturmak adına akademik altyapı edinir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kavramlar, Enerji ve Çevreyle İlgili Teknik Tanımlar, Global Aktörler
2. Hafta Enerji Kaynakları ve Enerji Çevrim Teknolojileri
3. Hafta Enerji, Çevre ve İklim İçin Sürdürülebilirlik İlişkisi
4. Hafta Bölgelere Göre Dünya Enerji Kaynakları Rezerv veya Potansiyelleri
5. Hafta Bölgelere, Ülkelere, Ülke Gruplarına Göre Enerji Talebi, Üretimi ve Tüketiminin Analizi
6. Hafta 2035 Yılına Yönelik Global Enerji Trendi ve Enerji Güvenliği Analizi
7. Hafta Dünya Petrol, Doğalgaz ve Kömür Pazarlaması ve Ticaret Merkezleri
8. Hafta Global Güç Sektörü ve Teknolojik Gelişim Trendi
9. Hafta Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Trendleri
10. Hafta İklim Politikalarında Enerjinin Rolü ve İklim Politikası Senaryoları
11. Hafta Enerji Yatırımları İçin Global Finans Koşulları ve Kısıtlar
12. Hafta Sürdürülebilir Global Ekonomi İçin Uluslararası Enerji İşbirlikleri
13. Hafta Enerji-Çevre Stratejilerinin Dış Politikaya Etkileri ve Uluslararası Enerji İşbirlikleri
14. Hafta Global Politikaların Türkiye’nin Enerji ve Çevre Ulusal Politikalarına Etkisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sevim, C. (2015) Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

2

  

1

    

2

      

5

ÖÇ2

3

4

3

  

1

   

5

4

2

     

3

ÖÇ3

2

4

1

      

3

4

3

     

4

ÖÇ4

2

3

3

      

4

5

5

 

3

   

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek