SIBU201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASİ TARİH I SIBU201 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 78 106 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Siyasi Tarih -1 dersinin amacı, öğrencilere Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ’da neler olduğunu, bunların toplumsal, siyasal, iktisadi yönlerini açıklamak ve öğrencilerde bir tarih bilincinin gelişmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Siyasi Tarih-1 dersi, Uygarlık Tarihi ile Siyasi Tarih-2 dersleri arasındaki dönemi inceler ki bu da Ortaçağ’da Avrupa ve İslam Dünyası, Yeniçağ, coğrafi keşifler, Avrupa devrimleri, sömürgecilik, Birinci Sanayi Devrimi, İngiliz Şanlı – Amerikan – Fransız Devrimleri, Sanayi Çağı Avrupası, bilimsel gelişmeler, Avrupa Barışı, Osmanlı ve diğer ülkelerde Batılılaşma çabaları, ve Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya düzenini kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Öğrencilerin tarihe bakışlarında bilimsel yöntem uygulamalarının sağlanması 2- Avrupa, Ortadoğu, Amerika ve Uzak Doğu’da bugünkü dünya toplumunun oluşumunda ne aşamalardan geçildiği ve günümüz siyasi ve iktisadi sistemlerinin temellerinin nerelerden geldiklerinin öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi 3- Böylece diğer derslerinde başarı ve kavrayışlarının arttırılabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve genel olarak Tarih Bilimi üzerine açıklamalar
2. Hafta Ortaçağ Avrupası, Ortaçağ siyasi yapılanması (Avrupa ve İslam Dünyası)
3. Hafta İtalyan Devletleri ve Hümanizmin ve Rönesansın ortaya çıkışı
4. Hafta Keşifler Çağı ve Birinci Kuşak Sömürgeciliğin başlangıcı
5. Hafta Kuzey Rönesansı ve Reform Süreci; Siyasi ve Ekonomik Yapılanmanın Değişmesi 100 Yıl Savaşları, İngiliz Devrimi, Siyasi Dönüşümler
6. Hafta Westphalia Barış Anlaşmaları ve Yeni Dünya/Avrupa Düzeni
7. Hafta Birinci Sanayi Devrimi ve Bilimin Güçlenmesi, Modern Hayatın Kurulması, Amerikan Devrimi
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Fransız Devrimi, ve Napoleon Dönemi Viyana Kongresi, Güçler Dengesi Sistemi
10. Hafta 1830 ve 1848 Devrimleri, İtalyan Birliği ve Alman Birliği
11. Hafta İkinci Kuşak Sömürgecilik ve Güney Amerika, Hindistan, Çin ve Osmanlı Devleti
12. Hafta Çevrede Batılılaşma çabaları ve sonuçları (Osmanlı, Japonya, Meksika)
13. Hafta I. Dünya Savaşı öncesi Dünya dengeleri ve Osmanlı Devletinin durumu
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Roberts, J. M., Kısa Dünya Tarihi, İnkılap Yayınları, İstanbul: 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

5

5

  

4

5

5

5

 

5

 

5

   

5

 

ÖÇ2

4

5

5

 

5

     

5

      

5

ÖÇ3

5

     

5

5

5

 

5

 

5

    

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek