SİBU329


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KÜRESELLEŞME SİBU329 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 6 4 73 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin küreselleşme ve küreselleşme sürecinin olumlu ve olumsuz etkileri konusunda teorik bilgiler ve dönem ve konu analizleriyle bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Küreselleşme kavramı, Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana Uluslararası İlişkiler disiplininin en önemli konularından biri haline dönüşmüştür. Küreselleşmenin temelleri, geçmişi, bugünkü durumu, farklı açılardan ulusal ve uluslararası siyaset, güvenlik, iktisat konularında önemi ve farklı konularla kesişimleri ders boyunca ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Küreselleşme kavramının farklı bakış açılarından inceleyebilecek düzeye gelmelerini sağlamak; 2) Küreselleşmenin finansla, siyasetle, uluslararası örgütler ve bireysel düzeyde devletler ile etkileşimlerine ışık tutmak; 3) onu hakkında öğrencilere ileride mevcut bilgi ve deneyimlerinin üzerine yeni fikirler inşa edebilecekleri bir temel oluşturmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşme nedir? Küreselleşmeyi anlamak
2. Hafta Küreselleşmeye farklı yaklaşımlar ve Küreselleşme tarihi
3. Hafta Küreselleşmenin kurumsal altyapısı, Neoliberalizm, Küreselleşmenin ve neoliberalizmin temel önermeleri
4. Hafta Siyasi süreçler: devletler, uluslar, imparatorluklar, sömürgecilik ve egemen güçler
5. Hafta Dünya çapında bir ideolojik hareket olarak Neoliberalizm ve Küresel kimlik
6. Hafta Devlet dışı aktörlerin güçlenişi
7. Hafta Küresel düzeyde kültürün, fikirlerin ve bilginin örtüşmesi
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Ticari metâ zincirleri, uluslararası ticaret ve küresel finans krizleri
10. Hafta Anti-küreselleşmecilik ve Alternatif Küreselleşme
11. Hafta Küresel örgütler ve uluslararası işbirliği
12. Hafta Tarihin sonu ve Medeniyetler Çatışması
13. Hafta Küreselleşmenin Geleceği
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karadeli, Cem (ed.), Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, Phoenix, Ankara: 2005. Dikkaya, Mehmet, Deniz Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara: 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ1

5

4

5

  

4

           

5

ÖÇ2

4

5

5

 

4

            

5

ÖÇ3

 

5

    

5

5

 

4

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek