EKO102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EKONOMİ II: MAKRO EKO102 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Diğer ekonomilerle kıyaslamalı olarak makro iktisatın temel analizlerine açıklık getirmek
Dersin İçeriği Ekonomik biliminin bir alt alanı olan makro iktisat konularının giriş düzeyde analizlerinin açıklanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Ülke ekonomilerinin temel büyüklüklerini ve bu büyüklükler arasındaki etkileşimleri öğrenir. 2- Gerek bir ülke içinde, gerekse ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve politik olguların birbirlerine ne denli bağlı olduklarını anlar ve buna bağlı olarak çözümleme yapabilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kavramsal Çerçeve
2. Hafta Makro İktisatın Temelleri
3. Hafta Ulusal Gelir ve Refah Ölçümü
4. Hafta Ulusal Gelir ve Uluslararası Kıyaslamalar
5. Hafta Ulusal Gelirin Bileşenleri: Tüketim, Yatırım ve Tasarruf
6. Hafta Devletin Ekonomideki Rolü ve Bütçe
7. Hafta Büyüme, İstihdam, Verimlilik ve Kalkınma
8. Hafta Para Politikaları ve Uluslararası Piyasalar
9. Hafta Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
10. Hafta Dışa Kapalı ve Dışa Açık Ekonomilerde Denge
11. Hafta Toplam Arz ve Toplam Talep Analizi - I
12. Hafta Toplam Arz ve Toplam Talep Analizi - II
13. Hafta Ekonomi Politikaları ve İstikrar Programları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Dominik Salvatore, İktisat (1988), Evrim Yayınları, Ed: Cem Alpar 2- P.A. Samuelson , İktisat 3- Sadun Aren, İstihdam, İşsizlik ve İktisadi Politika 4- Erdal Ünsal (2004), Makro İktisat. 5.baskı. İmaj Yaynı Ankara. 5- Wallace C. Peterson (1976), Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme, EİTİA Yayını. 6- Ersan Bacutoğlu, Makro İktisat 7- M. Merih Paya, Makro İktisat 8- M Tomanbay, Genel İktisat 9- A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları: Ekonomiye Giriş II ve Makro İktisat 10- Tüm Ekonomiye Giriş ve Makro İktisat Kitapları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

4

 

3

       

2

3

     

1

ÖÇ2

4

5

  

3

 

3

5

3

3

4

3

4

    

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek