SİBU207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SİBU207 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 92 134 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin güz dönemindeki ilk bölümü Antik Yunan’dan 18.yüzyıla kadar siyasal düşünçe tarihindeki önemli metinler ve düşünürlerin siyasal ve toplumsal düzen konusundaki temel sorunları ne şekilde ele aldıklarını incelemeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Siyaset Biliminin temel kavramlarını inceleme bağlamında, ders Doğa Filozofları, Sofistler, Sokrates, Platon, Aristoteles, Machiavelli, More, Bodin, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi büyük siyaset düşünürlerinin kuramsal çerçevelerini öğrencilere tanıtır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Öğrencilerin tarihsel süreç içinde siyasi düşüncenin nasıl geliştiğini anlamalarını sağlamak 2- Bu dönemdeki siyasi düşünürlerin, adalet, özgürlük, insan doğası, birey ve devlet ilişkisi gibi konuları ne şeklide ele aldıklarını anlamak 3- Siyaset felsefesinin siyaset bilimindeki öneminin farkındalığını sağlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta Doğa Felsefesinden Demokrasi Düşünçesine I: Doğa Felsefesi
3. Hafta Doğa Felsefesinden Demokrasi Düşünçesine II: Sofist Düşünce/Sokrates
4. Hafta Platon: İdealar ve Nesneler Evreni/“Devlet”
5. Hafta Aristoteles: Politika’dan Seçmeler
6. Hafta Roma’da Siyasal Düşünüş: Cicero/Seneca
7. Hafta Ortaçağ ve Feodalite
8. Hafta Niccolo Machiavelli: “ Prens”den Seçme Parçalar
9. Hafta Thomas More: “Utopia” dan Seçme Parçalar
10. Hafta Jean Bodin: “Devlet Üstüne Altı Kitap”dan Seçme Parçalar
11. Hafta Thomas Hobbes: “Leviathan” dan Seçme Parçalar
12. Hafta John Locke: “Uygar Yönetimi Üzerine İkinci İnceleme”den Seçme Parçalar
13. Hafta Jean Jacques Rousseau: “Toplumsal Sözleşme”den Seçme Parçalar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitabevi,Ankara. Mehmet Ali Ağaoğulları, Tanrı Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitabevi, Ankara Mehmet Ali Ağaoğulları, İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi,Ankara. Mehmet Ali Ağaoğulları, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi,Ankara. Mete Tunçay (der)., Batı’da Siyasal Düşünçeler Tarihi: Eski ve Orta Çağlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Mete Tunçay (der)., Batı’da Siyasal Düşünçeler Tarihi:Yeni Çağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünçeler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Bertrand Russel, Batı Felsefesi Tarihi, Say Yayınları, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

4

5

  

5

           

5

ÖÇ2

5

3

4

  

5

    

3

      

5

ÖÇ3

5

2

3

  

5

3

  

2

4

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek