EKO101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EKONOMİ I: MİKRO EKO101 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Diğer sosyal bilimler içerisinde ekonominin yeri ve temel analizlerine açıklık getirmek
Dersin İçeriği Ekonomik biliminin giriş düzeyde analizlerinin açıklanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Temel ekonomik kavramların öğretilmesi; 2- Öğrencilerin toplumsal ilişkilerde “ekonomik gerçeği” fark etmelerine yardımcı olunması; 3- Yaşamda karşılaşılan sorunlar arasında neden-sonuç ilişkilerinin aranıp, bulunması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kavramsal Çerçeve
2. Hafta Ekonomi Bilimi ve Analiz Yöntemleri
3. Hafta Fiyat ve Üretim Teorisi (Arz, Talep ve Denge Fiyatı)
4. Hafta Fiyat ve Üretim Teorisi (Arz ve Talep Esnekliği)
5. Hafta Fiyat ve Üretim Teorisi (Talep ve Tüketici Dengesi)
6. Hafta Fiyat ve Üretim Teorisi (Üretim ve Firma Dengesi)
7. Hafta Maliyetler ve Kar Hesapları: Normal, Azami Kar
8. Hafta Piyasalar (Tam Rekabet ve Denge Fiyatı)
9. Hafta Piyasalar (Tekelci Piyasa ve Denge Fiyatı)
10. Hafta Piyasalar (Tekelci Rekabet Piyasaları ve Denge Fiyat)
11. Hafta Piyasalar (Oligopol Piyasaları ve Denge Fiyat)
12. Hafta Faktör Gelirleri ve Faktör Piyasasında Denge
13. Hafta Genel Olarak Bölüşüm Teorisi ve Gelir Dağılımı
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Dominik Salvatore, İktisat (1988), Evrim Yayınları, Ed: Cem Alpar 2- P.A. Samuelson , İktisat 3- İsmail Bulmuş (2012). Mikro İktisat. 4- Erdal Ünsal (2004), Mikro İktisat. 5.baskı. İmaj Yaynı Ankara. 5- Wallace C. Peterson (1976), Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme, EİTİA Yayını. 6- Besim Üstünel, Ekonominin Temelleri 7- Sencer Divitcioğlu, Mikro İktisat 8- Temel Ergun (2014), Mikroekonomiye Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara. 9- Açık Öğretimin İktisata Giriş ve Mikroiktisat kitapları ve Tüm İktisata giriş kitapları. 10- M. Tomambay & T. Gümüş, İktisata Giriş.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

4

       

3

4

     

4

ÖÇ2

3

5

5

   

4

 

3

4

 

3

     

5

ÖÇ3

2

5

3

   

3

3

4

5

4

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek