SİBU113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AKADEMİK OKUR-YAZARLIK SİBU113 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 32 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Akademik okur-yazarlık dersi kapsamında öğrencilerin akademik yapılar içinde düşünme, okuma, konuşma ve yazma yollarını içeren ve çalışma alanında fayda sağlamak üzere bilgiyi alma, yönetme ve üretme konularında gelişmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Akademik okur-yazarlık; izah etme, tanımlama, iddia etme, karşılaştırma, analoji yapma, sınıflandırma, kabul/reddetme örneklendirme, detaylandırma, tahminde bulunma ve çözüm getirme gibi becerilere karşılık gelir. Bu bağlamda ders; bilimin nitelikleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin araştırma ile ilişkisi, bilimsel araştırma süreci, bilimsel proje hazırlama basamakları, bilimsel bilgiye ulaşma yolları, makale tarama, akademide etik kurallar, akademik metin türleri, akademik metin yazma ve okuma süreçleri ile akademik metin analizi konularını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Akademik metinleri kavrayabilme. 2- Bilimsel metinleri akademik olarak değerlendirebilme. 3- Akademik okuma becerisini geliştirebilme. 4- Bilimsel bir makaleyi tasarlayıp yazabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilimin Nitelikleri
2. Hafta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin araştırma ile ilişkisi
3. Hafta Bilimsel Araştırma Süreci
4. Hafta Bilimsel Proje Hazırlama Basamakları
5. Hafta Bilimsel Bilgiye Ulaşma Yolları ve Makale Tarama
6. Hafta Akademik Dil ve Üslup
7. Hafta Akademik Metin Türleri
8. Hafta Akademik Yazma Süreci
9. Hafta Akademik Çalışmalarda Uyum ve Tutarlılık
10. Hafta Akademik Çalışmalarda Kaynakça Kullanımı
11. Hafta Akademide Etik Kurallar
12. Hafta Akademik Okuma Süreci
13. Hafta Eleştirel Okuma ve Düşünme Türleri
14. Hafta Akademik Metin Analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Öztürk, M. (2019), Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. * Bailey, S. (2020), Akademik Yazma: Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. * Ertürk, Ö., Aydın, S. & Taş, B. (der.), (2022), Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. * Özdemir, E. (2018), Eleştirel Okuma, Ankara: Bilgi Yayınevi. * Kozak, M. (2018), Akademik Yazım: İlkeler - Uygulamalar - Örnekler, Ankara: Detay Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

4

5

ÖÇ 2

 

5

5

 

5

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

5

ÖÇ 3

5

 

5

 

5

 

5

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

ÖÇ 4

 

5

 

 

 

 

5

5

5

 

5

 

5

 

 

 

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek