SİBU318


Course Title Course Code Program Level
GENDER AND POLITICS SİBU318 Political Science and International Relations B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
06
(Spring)
42 84 126 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Elective
Prerequisites No pre-requisites.
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives To discuss the importance of gender as an analytical category and explain its significance for the study of politics. to think with different theoretical approaches to the concept of gender and gendered society, to analyze gender inequality with reference to different social institutions and fields such as politics, media, family, culture, literature and space, to analyze the fiction of masculinity and femininity.
Course Content This course includes an analysis of the gendered nature of politics.
Learning Outcomes (LO) 1. Reflect on the importance of gender and feminist perspectives to understand political phenomenon. 2. Explain the key concepts and themes in the study of gender and politics.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Introduction
2. Week Thinking about Gender
3. Week Feminist Theories: Analyzing Marxist, Radical and Liberal Feminisms
4. Week Gendered Dimension Of Nationalism
5. Week Modernization and Gender
6. Week Political Dimensions of Gender 1
7. Week Political Dimensions of Gender 2: Women’s Movement in Turkish Politics
8. Week Gendered Dimension of Citizenship
9. Week Gendered-Based Violence
10. Week Representation of Gender in Media
11. Week Construction of Masculinities
12. Week Literature and Women
13. Week Being a Woman
14. Week Evaluation
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 30
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%) 10
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References 1. Bora,A., Günel A., (2002). 90’larda Türkiye’de Feminizm, der. Bora,A., Günel A.,İstanbul: İetişim Yayınları.  2. Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Başak Ertür,  İstanbul: Metis Yayınları. 3. Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 4. Direk, Z. (2007). Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, der. Zeynep Direk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 5. Hooks, Bell (2012). Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika. İstanbul: Çitlembik Yayınları. 6. Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, İstanbul: Metis Yayınları. 7. Kandiyoti, D. ve Saktanber, A. (2003). Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayıncılık. 8. Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, İstanbul: Varlık Yayınları. 9. Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul:Metis Yayınları. 10. Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar,İstanbul: İletişim Yayınları. 11. Scott, J.W. (2013). Feminist Tarihin Peşinde. (A.Günaydın, A.Sönmez, D.Demirler,  F.Dinçer, Ö.Tümer, Ö.Aslan, Çev.). İstanbul: Bgst Yayınları. 12. Selek, P (2010). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları. 13. Parla, J. (1993). Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları. 14. Walby, S.(2016). Patriyarka Kavramı, İstanbul: Dipnot. 15. Goldman, E. (2006). Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, Agora Kitaplığı. 16. Altınay, A.(2000) ed. Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları 17. Coşar, S., Özman, A. (2015), Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları. 18. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (1998), İstanbul: İş Bankası Yayınları 19. Çakır, S. (1996), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Kadın Araştırmaları 20. Yaraman, A. (2001), Resmi Tarihten Kadın Tarihine, İstanbul: Bağlam Yayınları 21. Durakbaşa, A. (2000), Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İstanbul: İletişim 22. Butler, J., Benhabib S., Fraser, N. ve Cornell, D (2008) Çatışan Feminizmler, İstanbul, Metis Yayınları 23. Foucault, M. (2003) Cinselliğin Tarihi 1,2,3, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. 24. Millet, K (2003) Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınları. 25. Tekeli, Ş. (1995) Kadın Bakış Açısı Açısından Kadınlar, İstanbul: İletişim.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

PQ

1

PQ

2

PQ

3

PQ

4

PQ

5

PQ

6

PQ

7

PQ

8

PQ

9

PQ

10

PQ

11

PQ

12

PQ

13

PQ

14

PQ

15

PQ

16

PQ

17

PQ

18

LO1

4

3

   

4

5

5

  

4

      

5

LO2

5

4

   

5

    

4

      

5

* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High