SİBU442


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ALMAN DIŞ POLİTİKASI SİBU442 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, imparatorluk döneminde günümüze Alman Dış Politikasının tarihsel evreleri ile yaşadığı değişimler, insan hakları, enerji ve çevre gibi alanlardaki Almanya'nın bulunduğu pozisyon, Avrupa Birliği, ABD, Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Türkiye ile olan ilişkiler başta olmak üzere Almanya'nın küresel politikadaki yeri ve Almanya'nın günümüzde takip ettiği dış politika stratejileri gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders; Almanya'nın ulus inşasını, I. ve II. Dünya Savaşlarındaki temel politik hedeflerini, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında sergilemiş olduğu dış politika yönelimlerini, insan hakları, enerji ve çevre gibi konulardaki diplomatik girişimlerini, Avrupa Birliği, ABD, Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Türkiye ile olan ilişkilerini ve günümüzde yürüttüğü dış politika stratejileri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alan öğrenciler: 1. Almanya Dış Politikasının tarihsel evrelerini ve güncel durumunu analiz edebilir. 2. Almanya'nın dış politika girişimlerinin nedenlerini ve hedeflerini inceleyebilir. 3. Almanya'nın dış ilişkilerinde etkili olan faktörleri irdeleyerek geleceğe yönelik projeksiyonlar çizebilir. 4. Türk - Alman İlişkileriyle ilgili olarak detaylı bilgiye sahip olabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Alman Ulusal Birliği'nin Kurulması ve Bismarck'ın Dış Politikası
2. Hafta Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yolda Alman İmparatorluğu'nun Dış Politikası
3. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Almanya
4. Hafta İki Savaş Arası Dönemde Alman Dış Politikası
5. Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Almanya
6. Hafta Soğuk Savaş Dönemi'nde Federal Almanya'nın Dış Politikasının Ana Hatları
7. Hafta Birleşme Sonrası Alman Dış Politikasının Dönüşümü
8. Hafta Almanya ve Avrupa Birliği
9. Hafta Transatlantik İşbirliği Bağlamında Almanya, ABD ve NATO
10. Hafta Almanya ve Üçüncü Dünya Ülkeleri
11. Hafta Geçmişten Günümüze Türk - Alman İlişkileri
12. Hafta Enerji ve Çevre Alanlarında Almanya'nın Dış Politika Girişimleri
13. Hafta Göç Krizi Bağlamında Alman Dış Politikasında İnsan Hakları Siyaseti
14. Hafta 21. Yüzyıl'da Almanya'nın Dış Politika Stratejileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Canbolat, İ. S. (2009) Değişen Dünyada Almanya ve Türkler, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. - Hawes, J. (2021) Kısa Almanya Tarihi, (Çev. Yavuz Alogan) İstanbul: Say Yayınları. - Bağcı, H., Ermağan, İ. & Gümüş, B. (der.) (2020) Dünya Siyasetinde Almanya 1: Tarih-Dış Politika, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Şirin, B. (2020) "Değişen Dünya Düzeninde Yeni Alman Dış Politikası", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 467-500. - Koç, E. (2021) "1871'den Günümüze Alman Dış Politikasının Gelişimine Genel Bir Bakış", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 80, ss. 1695-1708.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 2

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 3

 

5

5

 

5

 

5

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 4

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek