SİBU432


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇATIŞMA YÖNETİMİ SİBU432 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 88 130 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, ulusal ve uluslararası çatışmaların engellenmesi, değiştirilmesi ve çözümlenmesi yollarını inceler. Derste öğrenciler, çatışmayı çözümleme, yönetme, çatışmalarda müzakere teknikleri ve gelecekte olası çatışmaları önleme ilke ve yöntemlerine aşinalık kazanacaktır. Bu ders, ulusal ve uluslararası çatışmaların engellenmesi ve olayların analiz edilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, çatışma yönetimi sürecine, yani çatışan tarafların şiddet içeren etkileşimlerden kalıcı barışa geçme sürecine odaklanmaktadır. Müzakerelerin başlamasından, bir uzlaşmaya varılmasına ve düşmanlıkların sona ermesinden barışın uygulanmasına kadar bu sürecin her aşaması dikkate alınıp, tarafların karşılaştığı zorluklara özellikle incelenmektedir. Barışçıl uygulamaları hem kolaylaştıran aktörlere hem de bu uygulamaların başarılı olmasını engellemeye çalışan aktörlere odaklanılmaktadır. Bölgesel koşulların ve uluslararası toplumun önemi de vurgulanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu derse katılan ve dönem sonunda başarılı olan öğrenciler aşağıdakileri kazanımları elde edecektir; 1. Farklı analiz düzeylerinde ve çatışma yönetimi sürecinin farklı aşamalarındaki koşulları ve sorunları yapılandırmak ve sınıflandırmak. 2. Çatışma yönetimi süreçleri yoluyla savaşların ve diğer çatışmaların nasıl sonlandırılabileceğini etkileyen merkezi faktörleri ve koşulları anlamak. 3. Çatışma yönetimi süreçlerinde farklı aşamaların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve farklı analiz düzeyleri (yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzey) arasındaki ilişkileri anlamak. 4. Barış ve çatışma araştırmaları alanındaki temel teorileri ve kavramları kullanarak nesnel olarak olayları analiz etmek. 5. Çağdaş silahlı çatışmalarda, barış inşası ve uzlaşma çabalarının karşılaştığı zorluklarla ilgili fikir sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çatışma Yönetimi Kavramı
2. Hafta Çatışma Yönetimi Yaklaşımları
3. Hafta Devletlerarası Çatışmaların Yönetimi
4. Hafta İç Savaşlarda Çatışma Yönetimi
5. Hafta Devlet Kurma Çatışmalarının Yönetimi
6. Hafta Uluslararası Çatışma Yönetiminde Barışçıl Teknikler
7. Hafta Uluslararası Çatışma Yönetiminde Askeri Teknikler
8. Hafta Uluslararası Çatışmaların Kültürel Dinamikleri
9. Hafta Etnik ve Mezhepsel Sorunların Uluslararası Çatışmalardaki Rolü
10. Hafta Uluslararası Ekonomik Uyuşmazlıkların Analizi
11. Hafta Uluslararası Çatışmaların Yönetiminde Uluslararası Örgütleri İşlevi
12. Hafta Örnek Vaka Analizi 1: Kıbrıs Meselesi
13. Hafta Örnek Vaka Analizi 2: Filistin Problemi
14. Hafta Örnek Vaka Analizi 3: Keşmir Sorunu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Bercovitch, J. & J. Fretter, J. (2004) Regional Guide to International Conflict and Management, Washington D.C.: CQ Press. - Beriker, N. (2010) Çatışmadan Uzlaşmaya, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Butler, M. (2009) International Conflict Management, Londra & New York: Routledge. - Carr, F. & Callan, T. (2002) Managing Conflict in the New Europe, New York: Palgrave. - Çakmak, H. (2004) Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara: Platin Yayınları - Çakmak, H. (2013) Kriz Yönetimi ve TSK, İstanbul: Kaynak Yayınları. - Çakmak, H. (2016) Türk Dış Politikasında 41 Kriz, 1924-2012, Ankara: Kripto Kitaplar. - Galtung, J. (2009) Çatışmaları Aşarak Dönüştürmek, USAK. - Güngörmüş Kona, G. (2005) Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye'nin Güvenliği, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. - Ramsbotham, O., Woodhouse, T. & Miall, H. (2005) Contemporary Conflict Resolution, Londra: Polity. - Sandıklı, A. (2012) Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları. - Ury, W. (2000) The Third Side:Why We Fight And How We Can Stop, New York: Penguin Group. - Wallensteen, P. (2002) Understanding Conflict Resolution: War Peace and the Global System, Londra: SAGE Publications.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ 1

 

5

5

       

5

      

5

ÖÇ 2

 

5

5

      

5

5

       

ÖÇ 3

5

5

                

ÖÇ 4

5

5

        

5

      

5

ÖÇ 5

 

5

5

 

5

            

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek